Monthly Archives Styczeń 1970

WYSPECJALIZOWANE URZĄDZENIE PAMIĘCIOWE

– WYSPECJALIZOWANE URZĄDZENIE PAMIĘCIOWE — „inteligentne”, podłączone przez sieć urządzenie pamięciowe.

– WYSZUKIWANIE — operacja pobierania i wyświetlania danych zawartych w pliku.

– WYSZUKIWANIE — radialny ruch głowic do ścieżki o określonym adresie.

– ZAAWANSOWANA TAŚMA INTELIGENTNA (AIT) — technologia skanowania spiralnego, opracowana przez firmę Sony w celu tworzenia kopii i archiwizowania sieci oraz serwerów, przeznaczona do

Read More

Współczesne produkty pamięciowe nie cechują się „wrodzoną inteligencją”

Jednym z nich jest chęć przedłużenia użyteczności technologii taśmowych i optycznych, którym zagrażają (choć zagrożenie to jest w dużej mierze przecenione) nowe, niedrogie rozwiązania replikacji i ochrony danych wykorzystujące dyski magnetyczne. Innym celem jest różnicowanie produktów — i zarazem chęć przywiązania klientów do własnościowej technologii — na coraz bardziej ujednoliconym rynku.

Najgorszym możliwym wynikiem

Read More

Zarządzanie sieciami FC SAN

Jeśli wskaźnikiem żywotności tych zastępczych usług ma być częstotliwość zawierania umów o wymianie interfejsów programistycznych (API) między producentami, to zarządzanie sieciami FC SAN prawdopodobnie jeszcze długo będzie przysparzać dużych problemów administratorom pamięci masowej.

Choć kwestie wykrywania urządzeń są w

Read More

Słowniczek pojęć część V

DOSTĘP — proces pobierania albo umieszczania danych w urządzeniu dyskowym, rejestrze lub pamięci RAM (dostęp do danych w pamięci).

DOSTĘP BEZPOŚREDNI — zwykle dotyczy urządzenia PAMIĘCI POMOCNICZEJ, którego wszystkie dane są dostępne online. Stacja taśm bez włożonej taśmy nie zapewnia dostępu bezpośredniego, natomiast STACJA DYSKÓW WINCHESTER jest urządzeniem o dostępie bezpośrednim.

Read More

Zarządzanie pamięcią masową

Zarządzanie pamięcią masową nie pomaga w zdobyciu poważania wśród ludzi. W wielu przedsiębiorstwach brak nawet nazwy dla takiego stanowiska. Osoba, która je zajmuje, nie jest rozpoznawana w środowisku informatyków. Nie opracowano dla niej ścieżki kariery — może poza wyraźną wskazówką, aby administrator ciągle po-dwajał swe wysiłki, tak by mógł zarządzać coraz obszerniejszą pamięcią masową.

Read More

Ostatnie słowo: taśma umarła… prawdopodobnie

Pierwsza warstwa złożona jest z wysokiej klasy macierzy zapewniających szybki dostęp do danych, charakteryzujących się wewnętrzną „inteligencją” i oferujących nowoczesne funkcje replikacji danych kosztowny, nowoczesny układ kupowany zwykle w uznanych firmach. Druga warstwa obejmuje tańsze, gorszej klasy macierze — prawdopodobnie w momencie, kiedy książka ta trafi do rąk czytelnika, będą one oparte na dyskach SAS i SATA — lub nawet złożone ze starszych produktów pierwszej warstwy, które mają jeszcze przed sobą kilka dobrych lat pracy. Układy drugiej warstwy charakteryzują się wystarczającą pojemnością do składowania danych, do których sięga się rzadziej. Istnieje też warstwa stacji taśm i dysków optycznych, wy-korzystywana przede wszystkim do odtwarzania kopii danych po awarii lub do ich archiwizacji.

Read More