Monthly Archives Maj 2012

Czy przełączniki będą nową platformą wirtualizacyjną?

Spostrzeżenie to jest bez wątpienia prawdziwe. Tym dziwniejsze może się wydawać, że najwięksi producenci macierzy obecnie „flirtują” z producentami przełączników i ochoczo dzielą się z nimi utajnionymi technologiami. Może to być spowodowane strategią rynkową producentów macierzy.

Firma EMC w ciągu ostatnich kilku lat coraz bardziej angażuje się w oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową. Choć nie wycofała się z agresywnego marketingu na rzecz własnych macierzy pamięciowych, coraz większy nacisk kładzie na oprogramowanie, modelując je na filozofii i technikach zarządzania macierzami EMC.

Read More

Przenoszenie danych

Niestety, podczas przenoszenia danych w obie strony zniszczeniu uległa część infor-macji. Stwierdzono różnicę sięgającą 10% pomiędzy oryginalnymi danymi a infor-macjami dwukrotnie kopiowanymi.

Różnica była niepokojąca. Niewielka utrata danych może nie być krytyczna dla wielu typów aplikacji, ale nie dotyczy to akt pacjentów, które mogą być później wykorzystane jako pomoc w procesie leczenia lub jako dowód w postępowaniu sądowym. Nawet mała zmiana postaci danych, mogąca zmienić np. kształt cienia na zdjęciu rentgenowskim płuc, może mieć ogromne znaczenie dla lekarzy i pacjentów.

Read More

Droga do unifikacji?

Oczywiście, pomimo obaw przed upowszechnieniem pamięci masowej i pojawieniem się lidera rynkowego, zdarzały się przypadki współpracy, kiedy wydawało się, że producenci pamięci masowej wznoszą się nieco ponad grzęzawisko branżowej polityki. Czasem współpraca między konkurentami wynikała z interesowności oraz reakcji na jasno wyartykułowane żądania klientów, zwłaszcza kiedy tymi klientami były firmy z listy Fortune 100, które — według analityków — odpowiadają za ponad 60 procent przychodów branży pamięci masowej.

Read More

Wybór pamięci masowej

Poleganie na innych przy wyborze pamięci masowej nie jest postępowaniem zasługującym na pochwałę, choć bez wątpienia istnieją godni zaufania dealerzy i integratorzy. Najlepiej więc zlecić dealerowi przeprowadzenie testów rozwiązań i uważnie wysłuchać jego rad, ale nigdy nie należy upoważniać go do podejmowania decyzji o wyborze technologii w skali przedsiębiorstwa. Przypomina to nieco kupowanie czegoś wyłącznie na podstawie opinii o producencie i informacji o tym, jak długo jest obecny na rynku.

Read More

Kryteria wyboru dysków i macierzy

Obecnie w prasie i na konferencjach branżowych pojawiają się argumenty za i przeciw platformom opartym na dyskach oraz interfejsach „klasy wyższej” (Ultra-SCSI, SAS, FC oraz !SCSI) i „klasy niższej” (Ultra ATA i SATA). Powszechne jest na tych konferencjach splatanie się agresywnego marketingu z żargonem technicznym. Dezorientuje to wielu planistów, którzy szukają rozsądnego fundamentu pod swoją infrastrukturę pamięci masowej.

Read More

Słowniczek pojęć część VII

– FLUKTUACJA BITOWA — różnica czasu między początkową krawędzią sygnału zapisu a środkiem okna danych.

– FORMAT LOGICZNY — termin ten odnosi się do formatowania niskopoziomowego. W odniesieniu do specyficznych wymagań systemu DOS oznacza translację wykonywaną przez kontroler wtedy, kiedy konfiguracja danych na dysku twardym nie jest zgodna z ograniczeniami formatu DOS-a.

Read More

Możliwości wykorzystania drugiej warstwy dysków w systemie DDT

Jest to na przykład protokół NDMP (Network Data Management Protocol), umożli-wiający zapis danych na zapleczu na taśmę bez obciążania podstawowych serwerów (tzw. tworzenie kopii zapasowej w trybie „z pominięciem serwera”).

DDT można podzielić na dwie zasadnicze wersje: emulację taśmy i „dysk jako dysk”. W pierwszej wersji dysk warstwy drugiej spełnia rolę wirtualnej taśmy, zgodnie z wcześniejszym opisem. Taka strategia, możliwa do zrealizowania dzięki programom do „wirtualizacji” taśmy, wykorzystuje dysk, by skrócić czas wykonywania kopii na taśmie. Rozwiązanie to cieszy się poparciem znanych producentów napędów taśmowych, ponieważ nie wymaga praktycznie żadnych zmian w istniejącym już oprogramowaniu do tworzenia kopii zapasowych. W niektórych rozwiązaniach dane przesyłane do dysku emulującego taśmę mogą być przesłane do taśmy w trakcie niezależnego procesu archiwizacji.

Read More

SAN

Jest to zasadniczo wizja sieci SAN zrealizowana w inny sposób: zamiast oprogramowania SAN, które zapewniałoby „inteligentne” zaopatrywanie aplikacji w pamięć masową i autokonserwację, same urządzenia w topologii pamięciowej są „inteligentne” i efektywnie przydzielają pojemność obsługiwanym aplikacjom. Jeśli produkty spełnią składane obietnice, jeśli naprawdę będzie można je „skonfigurować i zapomnieć o nich”, jeśli przy pierwszych symptomach problemu będą „dzwonić do domu” i żądać wymiany, to z pewnością ułatwią pracę menedżerów ds. pamięci masowej (i przerzedzą ich szeregi).

Read More

Problem heterogeniczności macierzy

Problem heterogeniczności macierzy nie został do dziś rozwiązany. Dopóki nie pojawią się dobre programowe narzędzia wirtualizacyjne niezależnych firm, jedynym sposobem uzyskania rzeczywistej wirtualizacji woluminów w sieci FC SAN będzie zakupienie całego sprzętu od jednego producenta (albo od tegoż producenta i współpracujących z nim firm). Innymi słowy, urządzenia pamięciowe podłączone do sieci SAN muszą być homogeniczne. W większości firm spełnienie tego warunku wymagałoby odłączenia wielu istniejących macierzy i zastąpienia ich urządzeniami jednego producenta. Mało który menedżer IT rozważa taką opcję.

Read More