Monthly Archives Czerwiec 2012

Wzrost pojemności dysków

Pomimo to, kiedy w roku 2000 pisałem artykuł na ten temat dla Scientific American , czołowi producenci dysków — w tym Seagate, Hewlett-Packard, Quantum i IBM — niechętnie podzielili się ze mną „najbardziej prawdopodobnym” oszacowaniem limitu superparamagnetycznego: według nich miało to być 150 gigabitów na cal kwadratowy (Gb/cal2). Jeśli zatem nie nastąpi nieprzewidziany przełom w technologii wytwarzania materiałów, które stosuje się do wytwarzania nośników, można uznać, że największa gęstość powierzchniowa, jaką może zaoferować bieżąca technologia dyskowa, wynosi 150 Gb/cal2 — a zważywszy na tempo wzrostu pojemności (120 procent rocznie) granica ta zostanie szybko osiągnięta (zobacz rysunek 2.4).

Read More

Słowniczek pojęć część XXI

– STACJA DYSKÓW TWARDYCH — nazywana też stacją dysków Winchester. Urzą-dzenie elektromechaniczne, które może odczytywać sztywne dyski. Choć przypomina stację dyskietek, ma większą gęstość bitów i wiele powierzchni odczytu-zapisu.

– STACJA NISKOPROFILOWA — stacja o standardowej wysokości 1 cala. Zobacz też STACJA O WYSOKOŚCI POŁÓWKOWEJ.

Read More

Metoda migracji danych oparta na częstotliwości dostępu

Migracja oparta na częstotliwości dostępu do danych oraz innych cechach danych zdefiniowanych w nagłówku jest kluczem do efektywnego wykorzystania pojemności. W połączeniu z mechanizmem założeń oraz bazą wiedzy, która określa rodzaje platform pamięciowych zainstalowanych w danym środowisku (aby zdefiniować ścieżki migracji), tego typu rozwiązanie oferowałaby znaczne korzyści przez proste skojarzenie danych z najodpowiedniejszą platformą według kosztu i częstotliwości dostępu. Im bardziej zautomatyzowany byłby proces migracji, tym większą ilością danych mogłaby zarządzać mniejsza liczba pracowników, co przyniosłoby organizacjom duże oszczędności.

Read More

Co zapewnia większe bezpieczeństwo: IP czy Fibrę Channel?

Podczas dyskusji toczonych obecnie w ramach „świętej wojny” pomiędzy zwolenni-kami infrastruktury Fibrę Channel a entuzjastami rozwiązań opartych na protokołach IP, np. iSCSI, często padają argumenty związane z bezpieczeństwem. Producenci sieci SAN opartych na IP argumentują zwykle, że ze względu na względny niedostatek informacji o protokole Fibrę Channel oraz „zamkniętą” postać „sieci” Fibrę Channel (czyli brak połączenia z siecią LAN), topologia sieci FC SAN jest z natury rzeczy skuteczniej chroniona niż systemy pamięci masowej wykorzystujące protokół IP.

Read More

Administrator pamięci masowej

Kilka lat temu miałem okazję rozmawiać z administratorem pamięci masowej jednego z urzędów federalnych w USA. W urzędzie tym drukowane są wszystkie czeki dla administracji państwowej i poszczególnych departamentów. Od wspomnianej osoby uzyskałem informację, że na ani jednym z setek podlegających jej serwerów nie prze-prowadzano właściwej archiwizacji danych. Było to szczególnie niebezpieczne, gdyż ośrodek przetwarzania danych znajdował się w pobliżu budynków Pentagonu, które stały się celem udanego ataku terrorystycznego 11 września 2001 roku. Wspomniany administrator stwierdził, że gdyby samolot z terrorystami na pokładzie zboczył z kursu o kilka stopni i przeleciał kilka kilometrów dalej, niszcząc jego ośrodek przetwarzania danych, amerykańskie urzędy administracji państwowej nie mogłyby wypłacać pieniędzy swoim pracownikom, dostawcom usług i innym osobom i firmom .

Read More

Słowniczek pojęć część XV

– PAMIĘĆ STAŁA (ROM) — układ, który można jednokrotnie zaprogramować. Za-chowuje zapisane informacje nawet po wyłączeniu zasilania. Programowanie pamięci ROM określa się mianem wypalania.

– PAMIĘĆ ULOTNA — pamięć, której zawartość ulega skasowaniu po odłączeniu zasilania. Zwykle PAMIĘĆ GŁÓWNA jest ulotna, a PAMIĘĆ POMOCNICZA — nie-ulotna, i dlatego można używać tej drugiej do trwałego przechowywania programów i danych.

Read More

Jakieś rozwiązanie musi się przecież znaleźć

Można by długo wyliczać metody, przy pomocy których producenci wykorzystali pojawiającą się szansę związaną z rozproszonym przetwarzaniem danych. Jeśli nawet utrzymują oni, że otwarte środowiska informatyczne przełamały dominację jednego dostawcy (czyli IBM), to muszą jednak przyznać, że dzięki temu zapoczątkowano anarchistyczną erę w technologii pamięci masowych. W świecie współczesnych pamięci masowych opartych na systemach otwartych nierzadko zdarza się, że producenci przejawiają egoistyczny oportunizm, a jednocześnie użytkownicy tych pamięci zmuszeni są godzić się na wiele wyrzeczeń.

Read More

Wartość pamięci masowej

Wartość pamięci masowej, podobnie jak każdej innej technologii, wynika w pewnej mierze z jej dostępności. Sieci IP, w swoich wielu przejawach, umożliwiają dostęp na duże odległości.

Wszechobecność i stałość przyczyniają się do niskich kosztów składników sieciowych pamięci masowych, uzyskania krótszego czasu rozwoju produktów i zwiększenia zysków dostawców. Kiedy pisałem te słowa, budżet przeznaczony na badania i rozwój w firmie

Read More

Wczorajszy dystrybutor, jutrzejszy konkurent

W rzeczywistości nowi producenci pamięci masowej pojawiają się na rynku szybciej niż kiedykolwiek przedtem. W wielu przypadkach nie są to nowicjusze — wręcz przeciwnie, firmy te zatrudniają byłych pracowników lub dystrybutorów uznanego producenta.

Nowi gracze znają słabostki poprzednich pracodawców i ich produktów. Wielu dystrybutorów to architekci i inżynierowie, którzy potrafią opracować produkty porównywalne z oferowanymi przez czołowych producentów i zapewniające pełną „zgodność wstecz”, a także ulepszone funkcje po niższej cenie.

Read More

Słowniczek pojęć część XXVII

– WYDAJNOŚĆ — miara szybkości dysku twardego podczas zwykłej pracy. Na wy-dajność ma wpływ czas wyszukiwania, szybkość transmisji oraz dodatkowe koszty związane z wykonywaniem poleceń.

– WYJŚCIE — przetworzone dane wysyłane z systemu komputerowego do urządzeń peryferyjnych (na przykład dysku, drukarki itp.). Obejmuje również odpowiedzi na polecenia lub zapytania użytkownika.

Read More

Hierarchiczne zarządzanie pamięcią

Zarządzanie pamięcią masową to obecnie przede wszystkim zarządzanie pojemnością. Podejście to ma historyczny precedens.

Badania przeprowadzone w 1979 roku przez firmę IBM wśród członków grupy użytkowników GUIDE ujawniły kilka niepokojących faktów. Okazało się, że administratorzy pamięci masowej mogli efektywnie zarządzać tylko 11 GB pamięci. Co więcej, pojemność urządzeń pamięciowych o dostępie bezpośrednim (ang. direct access storage devices, DASD) była wykorzystywana tylko w 35 procentach, a klienci twierdzili, że zapotrzebowanie na pamięć masową zwiększa się o 30 do 40 procent rocznie .

Read More

Buforowanie

Buforowanie komplikuje również konfiguracje o wysokiej dostępności, które mają eliminować pojedyncze punkty ryzyka, a także konfiguracje skalowalne, które pozwalają dodawać kolejne urządzenia w miarę wzrostu obciążenia.

Jeśli w konfiguracji z wieloma urządzeniami używa się buforowania, niezbędna jest jakaś strategia synchronizowania pamięci podręcznych. Doświadczenia z kontrolerami RAID uczą, że takie strategie bywają bardzo skomplikowane (i kosztowne).

Read More

Odporna na uszkodzenia architektura RAIN

Architektura Axion RAIN nie ma krytycznych miejsc narażonych na uszkodzenie i może być tak skonfigurowana, aby umożliwiać odzyskanie danych po awarii w siedzibie firmy. Serwer Axion zastępuje kompletną trzywarstwową architekturę taśmową urządzeniem, którego instalacja jest bardzo prosta.

Axion obsługuje RAIN-5 , metodę zabezpieczania przed uszkodzeniami węzłów w danej lokalizacji, poświęcając na to zaledwie ułamek pojemności pamięci masowej — w porównaniu do rozwiązań wykorzystujących wyłącznie systemy lustrzane. Za-stosowana w Axion technologia RAIN pozwala uzyskać ochronę przed uszkodzeniami w jednej lokalizacji, ale oprócz tego można ją skonfigurować w taki sposób, aby za-pewniała ochronę przed uszkodzeniami również w innych miejscach. Stosuje się wtedy Remote RAIN-1 (system lustrzany obejmujący dwie lokalizacje) lub Remote RAIN-5 (skuteczna ochrona przed uszkodzeniem trzech lub więcej lokalizacji), co powala zabezpieczyć krytyczne zasoby przedsiębiorstwa przed skutkami awarii.

Read More