Monthly Archives Lipiec 2012

Nośnik pamięciowy

W branży pamięci masowej badania te okrzyknięto naukowym potwierdzeniem tezy 0 eksplozji danych. Producenci uchwycili się „empirycznych dowodów” przedstawionych w raporcie, ale zignorowali fakt, że badacze ostrożnie zastrzegli swoje wnioski

1 podali dolny próg szacowanej objętości danych, stanowiący zaledwie jedną czwartą górnego progu. Pominęli też milczeniem inne odkrycie profesorów z Berkeley — że większość nowych danych nie jest generowana przez organizacje i przechowywana w korporacyjnych podsystemach pamięci masowej. Zalew danych cyfrowych był przede wszystkim dziełem osób prywatnych, które w akcie „demokratyzacji danych” zapisywały zdjęcia z aparatów cyfrowych, filmy wideo w formatach AVI i MPEG, książki elektroniczne oraz pocztę e-mail na dyskach swoich komputerów osobistych.

Read More

Wirtualizacja wewnątrzpasmowa

Jak już wspomniano, wirtualizacja oparta na hoście to tylko jeden z przynajmniej czterech odróżnialnych wariantów wirtualizacji sieci SAN. Druga grupa metod jest określana przez prasę branżową i analityków wspólnym mianem wirtualizacji „we- wnątrzpasmowej”. Termin ten ma tę zaletę, że obejmuje kilka „filozofii” implementacyjnych, i tę wadę, że jest dezorientujący. Wszystkie techniki wirtualizacji SAN są z natury usytuowane na ścieżce danych (zobacz rysunek 7.5).

Read More

Słowniczek pojęć część XXII

– SYSTEM MANAGED STORAGE (SMS) — oprogramowanie używane do rutynowego tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji plików. Skrót od DFSMS — zaawansowane oprogramowanie do zarządzania danymi używane przez mainframe’y MVS firmy IBM. Wprowadzone na rynek w roku 1988, zapewnia takie funkcje jak choćby automatyczny przydział danych, zapobiegający większości błędów związanych z przepełnieniem woluminów dyskowych. Również skrót nazwy oprogramowania Software Management Services firmy Novell, pozwalającego na zapisywanie

Read More

Sieć VSAN

Znajomość funkcjonowania twardego podziału strefowego ma znaczenie dla właściwego zrozumienia szybko rozwijających się technologii FC SAN, takich jak Virtual SAN (VSAN) Cisco Systems. VSAN rozwiązuje najważniejsze problemy bezpieczeństwa i odporności na awarie w infrastrukturze Fibre Channel, dzięki nowym rozwiązaniom stosowanym obecnie wyłącznie w przełącznikach Andiamo i Cisco. Polegają one na podłączaniu każdego węzła do dwóch niezależnych infrastruktur. Taka konstrukcja zapewnia odporność na uszkodzenia, sprawiając, że urządzenia nie są podatne na awarię łącza lub portu w jednej z infrastruktur.

Read More