Monthly Archives Październik 2012

Oksymoron XXI wieku: sieci pamięci masowej Fibrę Channel

W poprzednim rozdziale przyjrzeliśmy się „marketekturze”, która otacza sieciową pamięć masową, a zwłaszcza sieci Fibrę Channel SAN. Sieci SAN początkowo miały być topologią pamięci masowej, która zapewnia sieciowe połączenia między serwerami a inteligentną infrastrukturą pamięciową, czasem nazywaną „pulą pamięci masowej” albo „mechanizmem pamięciowym”.

Read More

Szybsze odzyskiwanie danych

Niektóre rozwiązania DDT, np. e-magazyn, nie tylko skracają czas tworzenia kopii zapasowej, ale przyspieszają też proces odzyskiwania danych. Producenci programów do archiwizacji danych na taśmach z wielu powodów woleli wypowiadać się o tworzeniu kopii zapasowej niż o odzyskiwaniu z niej danych.

Jedną z przyczyn jest to, że użytkownicy przywiązują większą wagę do coraz bardziej napiętego harmonogramu tworzenia kopii zapasowej, co natychmiast wykorzystali producenci, chwaląc się wysoką wydajnością swoich systemów archiwizacji. Chociaż zdrowy rozsądek podpowiada, że tworzenie kopii zapasowej nie jest celem samym w sobie, ale ma umożliwić ochronę przed nieprzewidzianymi zdarzeniami mogącymi uszkodzić podstawową kopię danych, to jednak użytkownicy rzadko zastanawiali się nad znaczeniem szybkiego odzyskiwania danych. Kiedy zaś zaczęli już na to zwracać baczniejszą uwagę, producenci natychmiast zaczęli proponować odporne na uszkodzenia systemy lustrzane, zastępujące układy taśmowe.

Read More

Sieci SAN i wirtualizacja

Wirtualizacja jest koncepcją uznaną w architekturze komputerowej i szeroko rozpowszechnioną w środowiskach informatycznych dlaczego zatem w kontekście sieciowej pamięci masowej używanie słowa „wirtualizacja” jest niezbyt dobrze widziane? Wielu producentów niechętnie używa tego terminu do opisu technologii programowych, które mają służyć do zarządzania infrastrukturą SAN. Liczne ankiety pokazują, że klienci odnoszą się nieufnie do „wirtualizacji sieci SAN”.

Read More

Słowniczek pojęć część XX

– SIEĆ ROZPROSZONA — sieć, która wyodrębnia przetwarzanie danych, przecho-wywanie informacji i inne funkcje, zamiast realizować je wszystkie za pomocą jednego komputera.

– SILNIK KROKOWY — elektromechaniczna część stacji dysków, która służy do pozycjonowania głowic. Typ silnika, który porusza się o określony skok po otrzymaniu każdego impulsu elektrycznego. Silniki krokowe były niegdyś najpopularniejszym typem mechanizmu aktywacyjnego, ponieważ ich ruch można przełożyć tak, aby powodował przesuwanie się głowicy o jedną ścieżkę na każdy krok silnika.

Read More

Wirtualizacja: nadal brzydkie słowo?

W poprzednim rozdziale stwierdziliśmy, że wybór dysku i interfejsu odpowiadającego charakterystyce dostępu i użycia aplikacji to podstawowy element projektowania architektury „inteligentnej” pamięci masowej. Różnice w wydajności — i cenie — dysków oraz interfejsów decydują również o wykorzystaniu ich w macierzach dyskowych.

Macierze mają różne poziomy złożoności — od PPKD (po prostu kilka dysków) przez bardziej skomplikowane nadmiarowe macierze niezależnych dysków (RAID), które oferują wewnętrzną ochronę przed błędami dysków, aż do „inteligentnych”, wieloportowych repozytoriów, które odgrywają coraz bardziej znaczącą rolę w topologiach przetwarzania typu peer-to-peer. W branży można zaobserwować tendencję do dostarczania macierzy, które mogą dynamicznie skalować pojemność pamięci dyskowej dzięki użyciu wewnętrznej przełączanej infrastruktury. Coraz więcej urządzeń korzysta z przełączników Fibrę Channel osadzonych w układach krzemowych, aby wykorzystać wewnątrz macierzy opcje łączności oferowane przez infrastrukturę Fibrę Channel, jednocześnie używając „inteligentnych” kontrolerów (zwanych „głowicami”) do zarządzania działaniem i konfiguracją macierzy.

Read More

Słowniczek pojęć część XIII

– ODCZYT Z ZEROWYM OPÓŹNIENIEM — technika zmniejszania opóźnień w transmisji danych z dysku do inicjatora, spowodowanych opóźnieniem rotacyjnym. Dane są odczytywane z dysku w przypadkowej kolejności i przesyłane do hosta, który przywraca właściwą kolejność.

– ODLEW PODSTAWOWY — sztywna struktura, która podtrzymuje mechaniczne podzespoły dysku twardego. Wraz z górną pokrywą tworzy hermetyczną obudowę.

Read More

Mit eksplozji danych

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy opublikowano książkę The Holy Grail of Data Storage Management (czyli na przełomie roku 1999 i 2000), analitycy właśnie zaczynali występować na konferencjach branżowych z dobrze dziś znanym twierdzeniem o eksplozji danych, która zagraża współczesnym organizacjom biznesowym. Argumentowali, że we wszystkich organizacjach tempo przyrostu danych jest przewidywalne i wykładnicze. Według opinii różnych analityków, objętość danych generowanych przez współczesne firmy miała rosnąć w średnim tempie od 60 do 120 procent rocznie.

Read More

Architektury sieciowe

Architektury sieciowe przypominają te ciasta. Niezawodna architektura sieciowa nie musi realizować wszystkich funkcji OSI. Fibre Channel z założenia pełni funkcję fizycznego transportu sieciowego. Odzwierciedla siedmiowarstwowy model OSI na miarę zadań, które wykonuje. Według mnie FC to po prostu mechanizm, który stwarza złudzenie wielu prywatnych, wirtualnych magistral SCSI na każdy numer SCSI LUN. Jest to platforma „szkieletowa”, na której można budować inne funkcje .

Read More

Szyfrowanie danych w pamięci masowej

Szyfrowanie danych w pamięci masowej, podobnie jak szyfrowanie wiadomości w sieciach LAN, jest najprostszą metodą zapewniającą ochronę informacji przed przedostaniem się ich w niepowołane ręce. Istnieje jednak pewien nieodłączny od szyfrowania problemem jest nim liczba węzłów, które jednocześnie wymieniają między sobą dane.

W jaki sposób wprowadzić szyfrowanie danych, aby uniknąć nadmiernego angażo-wania użytkowników i nie ograniczyć wydajności układów wejścia-wyjścia, czyli jak zapewnić „przezroczystość” tego procesu? Zadając to pytanie, należy się liczyć z uzyskaniem znanych nam już odpowiedzi.

Read More