Monthly Archives Listopad 2012

Podziały lustrzane i replikacja

Prawidłowa realizacja tego procesu zapewnia ochronę przed niektórymi typami we-wnętrznych awarii macierzy i pozwala uzyskać natychmiastowy dostęp do ostatniej wersji danych, które były zapisane przed podziałem. Ten proces jest do pewnego stopnia powielany w każdej zewnętrznej macierzy lustrzanej pamięci masowej.

Podziały lustrzane wprowadza się w celu przyspieszenia procesu odzyskiwania utra-conych informacji i ograniczania strat danych przetwarzanych w czasie rzeczywistym w momencie awarii. Jeśli wziąć pod uwagę szybkość odzyskiwania danych, trzeba stwierdzić, że ochrona informacji zapisywanych na dysku z wykorzystaniem podziału lustrzanego i replikacji sprawdza się lepiej od zapisywania ich na taśmach.

Read More

Macierze pamięci masowej w podsieci GbE („docelowe”)

Firma Cisco sprowadziła FCIP (oczywiście nieoficjalnie) do funkcji środka taktycznego. Korzyści płynące z jego stosowania były oczywiste: najistotniejszą była możliwość podwójnego wykorzystania infrastruktury IP, zarówno dla przenoszenia pamięci masowej, jak i komunikatów sieci LAN. Równie oczywiste były jednak także nieodłączne wady protokołu: połączenie dwóch lub więcej wysp SAN przy użyciu FCIP tworzyło odpowiednik jednej olbrzymiej SAN. Prowadziło to do utraty lokalnej tożsamości wysp. W procesie łączenia struktur przy użyciu tej metody klient ponosił ryzyko, że infrastruktury zupełnie przestaną funkcjonować. Ta sama kwestia, która powodowała ból głowy u techników przy wdrożeniach lokalnych infrastruktur wieloprzełączni- kowych — można tu wymienić różnorakie kłopoty, od trudności we współdziałaniu przełączników i niezgodnych metod podziału na strefy aż do problemów i ograniczeń związanych z oprogramowaniem wbudowanym adapterów HBA i ograniczeniami — pojawiała się w trakcie łączenia zdalnych struktur w opartych nalP sieciach lokalnych, miejskich lub rozległych (LAN, MAN lub WAN). Odległości wiążące się z ogólną infrastrukturą komplikowały rozwiązanie problemu.

Read More

Słowniczek pojęć część XIV

– PAMIĘĆ DYSKOWA — system pamięci pomocniczej złożony ze stacji dysków.

– PAMIĘĆ GŁÓWNA — pamięć o dostępie swobodnym, używana przez procesor do przechowywania instrukcji programu oraz danych przetwarzanych przez te instrukcje. Zobacz PAMIĘĆ O DOSTĘPIE SWOBODNYM.

Read More

Słowniczek pojęć część II

BŁĘDNY BLOK — blok (zwykle rozmiaru sektora), który nie może niezawodnie przechowywać danych ze względu na usterkę fizyczną albo uszkodzone znaczniki formatowania.

BPI (bity na cal) — miara gęstości upakowania informacji na nośniku pamięciowym. Zobacz też FCI.

BPSI (bity na cal kwadratowy) — miara gęstości powierzchniowej iloczyn bitów na cal (BPI) i ścieżek na cal (TPI).

Read More

Branżowa matryca dysków i interfejsów

„Inteligencja” pamięci masowe] zaczyna się od świadomego i pragmatycznego wyboru urządzeń. Oczywiście, podczas podejmowania decyzji o typie kupowanego dysku lub macierzy poza ceną i wydajnością często uwzględnia się wiele innych, dodatkowych czynników. W niektórych przypadkach jest to zwrot z inwestycji oraz przewidywany czas eksploatacji, a także łatwość zarządzania i „sekretne funkcje”, które producenci dodają do macierzy za pośrednictwem wbudowanego oprogramowania kontrolera. Czynniki te omówimy w następnych rozdziałach.

Read More