Monthly Archives Maj 2015

Użytkownicy coraz rzadziej przeprowadzają rzetelne testy wydajności

Przeglądając literaturę poświęconą branży pamięci masowej można zauważyć praktycznie całkowity brak wyników testów wydajnościowych. Producenci postawili pewnego rodzaju tamę, nie dopuszczającą do rozpowszechniania informacji o niezadowalających wynikach testów. Jeden z największych producentów macierzy

Read More

Przypadek nadmiernego angażowania się producenta w projekt

Sytuacja wygląda jeszcze gorzej, jeśli zdać sobie sprawę z tego, że to właśnie producenci są najważniejszymi członkami instytucji odpowiedzialnych za wprowadzanie standardów. To dobrze, że najlepsi inżynierowie i technicy uczestniczą w pracach nad podstawowymi standardami dla rozwiązań technicznych. Z drugiej jednak strony, opracowywanie standardów służy często do realizacji celów marketingowych tych samych producentów.

Read More

Technologia MR

Głowice MR zapisują dane na nośniku tradycyjną metodą indukcyjną, ale są uzupełnione o element odczytujący, którego oporność zmienia się w zależności od pola magnetycznego. To zastosowanie efektu magnetorezystywnego, zaobserwowanego po raz pierwszy przez lorda Kelvina w 1857 roku, zapoczątkowało prawdziwy przełom w gęstości powierzchniowej. Zwiększenie czułości głowicy na nikłe pola magnetyczne generowane przez domeny

Read More

Gęstość powierzchniowa

To nie przypadek, że gęstość powierzchniowa zwiększała się mniej więcej wtedy, gdy na rynek wprowadzano dyski wyposażone w nowe głowice odczytująco-zapisujące. Aby zwiększyć gęstość powierzchniową, trzeba zarówno zapisywać dane na coraz mniejszych obszarach dysku (nazywanych domenami), jak i efektywnie odczytywać z nich wzory magnetyczne.

Bity są rejestrowane na dysku w efekcie przesuwania się głowicy zapisującej nad domenami i

Read More

Co zahamowało pierwsze próby opracowania standardów sieci SAN?

Dyrektor stwierdził, że bez oprogramowania jego produkty nie różniłyby się niczym od sprzętu najbliższego konkurenta: „Obie nasze firmy sprzedają po prostu skrzynki z dyskami Seagate”. Wypowiedź ta podkreślała obawę przed ujednoliceniem oferty rynkowej wskutek przechodzenia pamięci masowej do kategorii towarów powszechnego użytku.

Read More

Strach przed wynikającym ze standaryzacji upowszechnieniem produktów

Erozja cen postępowała w miarę, jak masowi producenci zalewali rynek urządzeniami tanimi i zgodnymi ze standardami. Zdaniem mojego informatora jego firma — duży producent zintegrowanych macierzy dyskowych — najbardziej obawia się, że taka sytuacja mogłaby się powtórzyć. Początkowo wydawało się, że taksonomia opracowana przez badaczy

Read More

Service Level Agreement

W obu przypadkach należy dokładnie zbadać wymagania stawiane przez aplikacje systemowi udostępniania i przechowywania danych, co pozwoli opracować właściwie sformułowane opinie o poziomie świadczonych usług Service Level Agreement (SLA). Chociaż sieciowa pamięć masowa nie osiągnęła jeszcze poziomu gwarantującego odpowiednio wysoką niezawodność i odporność, producenci (oraz „pierwsze pokolenie” ddostawców usług przechowywania danych SSP), tacy jak GreekPath Systems i Storability, robią wszystko, aby stworzyć oprogramowanie zarządzające usługami

Read More

Proces zbierania danych dotyczących procesów i aplikacji biznesowych

Takie informacje stanowią część „kodu DNA” nagłówka opisu danych i określają jak dane mają być przechowywane i przenoszone w okresie ich ważności, oraz jaka metoda ochrony danych jest najskuteczniejsza.

Proces zbierania danych dotyczących procesów i aplikacji biznesowych oraz określanie ich ważności od dawna stanowią wyzwanie dla planistów odpowiedzialnych za odzyskiwanie danych po awarii. Konieczne jest podjęcie

Read More

Stopniowa degradacja nośników magnetycznych

Problem polega na tym, że wszystkie nośniki magnetyczne (i optyczne) ulegają stopniowej degradacji w wyniku starzenia się i w końcu przestają prawidłowo działać. Świadomość tego procesu nie jest tak powszechna jak świadomość możliwej awarii napędu taśmowego, dysku twardego lub napędu CD-ROM. Najnowsze badania zapisywalnych dysków CD-ROM

Read More

Uzyskanie danych po awarii

– Sporządzić dokładny spis wszystkich urządzeń, szczególnie komputerowych i telekomunikacyjnych, i stale go uaktualniać. Spis powinien obejmować cały sprzęt, programy, urządzenia telekomunikacyjne i peryferyjne, nośniki kopii zapasowych danych oraz urządzenia zasilające. W spisie takim powinny zostać uwzględnione:

– model i

Read More

Matrycowe nośniki danych cz. II

Laser podgrzewa określony punkt na dysku, dzięki czemu unosząca się głowica zmienia właściwości magnetyczne tego punktu i zapisuje w ten sposób logiczne wartości 1 lub 0. Soczewki skupiają wiązkę punktowo, dzięki czemu bity zapisywane są z bardzo dużą gęstością. Soczewki optyczne skupiają wiązkę na półprzewodnikowych soczewkach — stanowiących najważniejszy element systemu — które z kolei skupiają światło na powierzchni o średnicy nie

Read More

Ograniczenia konstrukcyjne

Bardziej precyzyjne procesy „wyrównywania” głowicy mogą doprowadzić do dalszego zagęszczenia ścieżek. Eksperci twierdzą na przykład, że do wyrównania głowicy zapisującej i zwężenia ścieżki można użyć wiązki jonów. Jednakże głowica odczytująca, która składa się z wielu warstw, sprawia więcej problemów. Znacznie ważniejsza staje się precyzja wykonania.

Osiągnięcie gęstości równej 150 Gb/cal2 będzie wymagało współczynnika TPI z

Read More

Zwiększanie gęstości powierzchniowej przez zwiększanie współczynnika TPI

Eksperci twierdzą, że bez tych ulepszeń obecny limit bitów na cal (BPI) na dostępnych nośnikach wynosi pomiędzy 500 000 a 650 000 BPI. Trzeba jednak pamiętać, że BPI to tylko jeden z wyznaczników gęstości powierzchniowej drugim jest liczba ścieżek na cal (TPI).

Próbując uzyskać większą gęstość powierzchniową, producenci szukali sposobu zapisywania bitów na większej liczbie węższych ścieżek. Wynikiem są

Read More

Bieżące technologie dysków i interfejsów

6. Ważne bywają również warunki gwarancyjne. Mówiąc bez ogródek, dyski klasy wyższej zwykle mają lepsze gwarancje. Odzwierciedlają one przekonanie producentów, że dłuższy MTBF zminimalizuje koszty związane z wymianą dysków.

Z podanych tu kryteriów można by wywnioskować, że dyski klasy wyższej są preferowaną podstawą każdej infrastruktury pamięciowej. Prawdopodobnie tak by było, gdyby nie kwestia kosztów. W rzeczywistości budżety

Read More

Dyski klasy wyższej

3. Integralność danych ma kluczowe znaczenie. W przypadku przechowywania danych krytycznych aplikacji niezbędna jest gwarancja, że odczytane zostaną te same dane, które zostały zapisane. Czołowi producenci stosują w swoich dyskach klasy wyższej „długie bloki”: informacje o sektorze są uzupełnione dodatkiem, który kontroluje bloki, aby zweryfikować adres i zawartość sektora (zobacz rysunek 6.11). Jest to ważne zabezpieczenie

Read More