Monthly Archives Maj 2015

Świadomość sieci

W branży trwają prace nad usprawnieniem tradycyjnych peryferyjnych urządzeń pamięciowych przez zwiększenie ich „inteligencji”. Na przykład w przypadku przełączników SAN wielu producentów zawarło swoiste sojusze z twórcami oprogramowania do wirtualizacji i zarządzania pamięcią masową, z myślą o tym, by osadzić

Read More

Rzecznicy standardu CIM zrzeszeni w SNIA

Jednakże lęk przed krystalizującym się standardem faktycznym w postaci inicjatywy AutoIS firmy EMC oraz „warstwy pośredniczącej” WideSky sprawił, że wiosną 2002 roku na konferencji Storage Ne- tworking World w Palm Desert w Kalifornii producenci „złożyli obietnicę” dostarczenia platform zarządzanych przez CIM do końca roku!

Czy

Read More

Protokół iSCSI

Tak naprawdę, iSCSI jest tylko innym sposobem łączenia pamięci masowych i serwerów na poziomie operacji blokowych. Ustawiczne porównywanie iSCSI z FC SAN ogranicza zagadnienie, ponieważ powoduje, że ludzie wierzą, iż jest tylko jeden sposób implementacji protokołu. Choć protokół iSCSI może zostać użyty do budowy SAN, nadaje się też do opartego na IP łączenia rozległych pamięci masowych, zdalnego tworzenia kopii zapasowych lub

Read More

Sieci iSCSI SAN będą współistnieć przez kilka najbliższych lat

W czasie, kiedy pisałem tę książkę, ze strony przemysłu dochodziły różne (i bardzo dezorientujące) wiadomości o iSCSI. Na konferencjach i wystawach przemysłowych nawet najbardziej zatwardziali dogmatycy iSCSI zmieniali ton i głośność swoich perswazji. Nawet firma Cisco Systems, zamiast prezentować iSCSI jako zamiennik dotychczasowych infrastruktur, przyjęła pojednawczą pozycję: uznano, że infrastruktury oparte na FC i

Read More

Rozdzielczość na poziomie atomowym

Jeśli chodzi o poszukiwania miejsca do przechowywania coraz większej ilości danych, trzeba wspomnieć, że pojawiło się kilka dodatkowych technologii, które być może pozwolą znacznie zwiększyć pojemności nośników magnetycznych. Oto niektóre z nich:

– Rozdzielczość na poziomie atomowym. Kilku producentów pracuje nad urządzeniem wielkości paznokcia, oferującym upakowanie więcej niż 1 TB (10 000 GB) danych na powierzchni cala

Read More

Sieci TCP/IP

Niezależnie od tego, co mówili dostawcy, SAN był jedynie marketingowym terminem, związanym w niewielkim zaledwie stopniu (lub nawet wcale!) z techniką.

Kiedy zwolennicy Fibre Channel zniekształcali znaczenie pojęcia SAN, zosstała utworzona działająca w ramach IETF (Internet Engineering Task Force) grupa robocza, której zadaniem było takie rozwinięcie protokołów, aby wykorzystać sieci TCP/IP jako infrastrukturę dla systemów pamięci masowej. Zespół pod nazwą IP Storage Working Group szybko odrzucił argumenty Fibre Channel Industry

Read More

Usługi sieciowe w FCP

Większość sprzedawców oferujących przełączniki Fibrę Channel była dotychczas dostawcami produktów rozszerzeń kanałów.

Prawdą jest, że dostawcy od początku wiedzieli, że protokół Fibrę Channel nie nadawał się do budowy rzeczywiście odpowiadających założeniom ENSA sieci pamięci masowej (SAN). Kiedy ich przedstawicieli pytano wprost o nierzetelne zapewnienia dotyczące FC SAN, zwykle uśmiechali się kpiąco i przyznawali

Read More

Urządzenia NAS

Niejeden administrator pamięci masowej, stojący wobec faktu rozprzestrzeniania się generowanych mechanicznie stron WWW, skarżył się, że zadanie zarządzania pamięcią masową zredukowano do mozolnego „surfowania po WWW”, wędrówki po informacje od jednej strony do drugiej.

Dylemat zarządzania wieloma systemami był po części motywacją dla prób opracowania silniejszych i „skalowalnych pionowo” urządzeń NAS. Bardziej pojemne — przynajmniej w

Read More

Tradycyjne projekty produktów NAS

Przy przenoszeniu danych automatycznie uaktualniane są powiązania, co redukuje ręczną administrację i zapewnia ciągły dostęp klienta do danych. Na rysunkach 5.5. i 5.6. przedstawiono stan „przed” i „po” implementacji technologii globalnej przestrzeni nazw.

W tradycyjnych projektach produktów NAS skalowalność była pojmowana

Read More

Standard BlueFin

Standard BlueFin uznano za wielki przełom w dziedzinie heterogenicznych sieci Fibrę Channel SAN, stanowiący fundament pod przyszłe usługi zarządzania, które nie były obsługiwane przez sam protokół Fibrę Channel .

Trudno na razie wyrokować o prawdziwym znaczeniu standardu BlueFin, który tymczasem został przekazany

Read More

Reprezentanci firm Cisco i Brocade wystąpili razem na konferencji prasowej

Jednakże w październiku 2000 roku tematem przewodnim była współpraca, a firmy postanowiły zapomnieć o wcześniejszych wojowniczych wypowiedziach. Reprezentanci firm Cisco i Brocade wystąpili razem na konferencji prasowej, opisali synergie między firmami i wyrazili chęć połączenia sił w celu spełnienia życzeń wspólnych

Read More

WRITE ONCE READ MANY (WORM)

– WITRYNA WWW — miejsce w sieci World Wide Web zarządzane przez osobę, firmę lub organizację zwykle zawiera stronę główną i dodatkowe strony z informacjami dostarczonymi przez właściciela witryny może też zawierać łącza do innych pokrewnych witryn.

– WORLD WIDE WEB (WWW) — globalny system hipertekstowy działający w in- temecie, umożliwiający elektroniczne przesyłanie tekstu, grafiki, dźwięku i wideo.

Read More

Wiązanie trwałe

– WĘZEŁ (albo WĘZEŁ SIECIOWY) — każde urządzenie, które jest bezpośrednio podłączone do sieci, zwykle za pomocą kabla ethemetowego węzłami są również serwery i współdzielone urządzenia peryferyjne.

– WIĄZANIE TRWAŁE — wiązanie trwałe umożliwia systemowi operacyjnemu przydzielenie niezmiennych

Read More

URZĄDZENIE DO TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH

– URZĄDZENIAA PAMIĘCI POMOCNICZEJ — urządzenia, najczęściej taśmy i dyski magnetyczne, na których można zapisać dane na użytek programów komputerowych. Pamięć tę określa się często mianem wtórnej (w konfiguracji dwuwarstwowej) albo trzeciorzędnej (w konfiguracji trój warstwowej).

– URZĄDZENIE DO TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH — stacja dysków lub taśm używana w połączeniu z dyskiem niewymiennym i służąca do tworzenia kopii

Read More

UDERZENIE GŁOWICY

– TWARDY PODZIAŁ NA SEKTORY — termin opisujący dysk, ustalający początek każdego sektora na podstawie informacji w osadzonych informacjach serwo...

Read More