Monthly Archives Czerwiec 2015

Szyfrowanie danych cz. II

Proces wprowadzania Ipsec — a IKE w szczególności — przebiega z oporami, ze względu na problemy z zarządzaniem złożonymi strukturami, związane z samym systemem wymiany kluczy, a także z innymi czynnikami, wśród których wymienić można m.in.:

– problemy z rejestracją— przesyłanie cyfrowych certyfikatów pomiędzy użytkownikami okazuje się trudne, a aktualizacja listy i wyszukiwanie unieważnionych certyfikatów

Read More

Standardowy mechanizm wirtualizacyjny – ciąg dalszy

Nieprecyzyjne narzędzie, jakim jest agregacja LUN, może efektywnie rozwiązać problem przydziału pojemności tylko wtedy, jeśli wszystkie zdefiniowane jednostki LUN mają najmniejszy możliwy rozmiar. Dzięki temu woluminy wirtualne można budować z bardzo małych jednostek („klocków Lego”). W przeciwnym razie znaczna część pojemności zostanie zmarnotrawiona.

Nieefektywny przydział pojemności to rozrzutność, choć nie tak

Read More

Efektywność rozwiązania SMS

Efektywność rozwiązania SMS, wprowadzonego na rynek w 1988 roku jako DFSMS/ VMS, została zweryfikowana przez ilość pamięci masowej, jaką mógł zarządzać jeden administrator. Dzięki zastosowaniu SMS w środowiskach S/390 jeden administrator mógł zarządzać nie 11 GB, lecz 15 TB pamięci masowej. Jednocześnie w środowiskach, w których wykorzystano pełen potencjał SMS, efektywność przydziału pamięci wzrosła od 35 procent w roku 1979 do mniej więcej

Read More

Zmiany strumienia (różne rodzaje)

– ZGODNOŚĆ WSTECZ — standard projektowy, który gwarantuje, że nowe opro-gramowanie, sprzęt, urządzenia i nośniki będą zgodne ze starszymi wersjami.

– ZŁĄCZE INTERFEJSU — gniazdo, do którego podłącza się taśmę interfejsu — 40 styków w przypadku ATA, 50 w przypadku SCSI Narrow itp.

– ZMIANA DYSKU — (1) Zastępowanie jednego dysku optycznego drugim. Aby możliwa była zmiana dysku, mechanizm biblioteki optycznej musi kolejno

Read More

TAŚMA PRZEWODZĄCA I TERMINACJA

– TALERZ DYSKU — w przypadku dysków sztywnych — płaski krążek aluminiowy pokryty po obu stronach substancją magnetyczną (tlenkiem żelaza albo cienkowar-stwowym nośnikiem metalicznym), służący do nieulotnego przechowywania danych. Podłoże dysku może być wykonane z metalu, tworzywa sztucznego, a nawet szkła. Powierzchnie dysku są zwykle pokryte smarem, który zmniejsza zużycie podczas uruchamiania lub wyłączania stacji dysków.

– TARCIE — opór

Read More

TABELA BŁĘDNYCH ŚCIEŻEK

– ŚREDNI CZAS WYSZUKIWANIA — średni czas potrzebny na przesunięcie głowicy odczytująco-zapisującej w określone położenie. Oblicza się go, dzieląc czas wykonywania dużej liczby przypadkowych wyszukiwań przez liczbę wyszukiwań.

– ŚREDNIA LICZBA ZMIAN PRZED AWARIĄ (MSBF) — miara niezawodności bibliotek optycznych, zwykle ustalana podczas testów wzorcowych. MSBF to średnia liczba zmian dysków, po której biblioteka będzie wymagać

Read More

Ścieżka aktualizacji

– SZYFROWANIE — środek bezpieczeństwa polegający na zniekształcaniu i dekodowaniu danych za pomocą algorytmu programowego.

– ŚCIEŻKA — okrąg na powierzchni dysku śledzony przez głowicę w miarę obracania się pod nią dysku. Nazywana też kanałem.

– ŚCIEŻKA — znany z DOS-a termin „ścieżka” ma trzy definicje, wszystkie związane z katalogami. Ścieżkę można zdefiniować jako: (1) NAZWY kolejnych katalogów prowadzących do pliku

Read More

Szybkość transmisji

– SZUM — zewnętrzne sygnały elektroniczne, które zakłócają sygnały informacyjne (podobne do zakłóceń atmosferycznych podczas odbioru radia lub telewizji). Źródłami szumu w komputerach mogą być zasilacze, pętle uziemiające, interferencja radiowa, źle poprowadzone kable itp.

– SZYBKOŚĆ TRANSMISJI — szybkość, z jaką dane przepływają przez magistralę lub urządzenie, zwykle mierzona w bitach, bajtach, kilobajtach lub megabajtach na

Read More

SUPERPARAMAGNETYZM

– STEROWNIK — komponent programowy albo zbiór poleceń plikowych, za pomocą których aplikacja może komunikować się z inną aplikacją, sterownikiem albo urządze-niem sprzętowym. Sterownik otrzymuje żądania wejścia-wyjścia z wyższych warstw systemu operacyjnego i przekształca je w protokół wymagany przez konkretne urządzenie sprzętowe.

– STORAGE AREA NETWORK (SAN) — sieć zawierająca wiele hostów i peryferyjnych urządzeń

Read More

SERWOSYSTEM KLINOWY I SERWER

– SERWER — komputer, który zapewnia dostęp do sieci i jej zasobów, jest wyposażony w oprogramowanie administracyjne i udostępnia usługi (takie jak przechowywanie plików) komputerom biurkowym.

– SERWERY KLASTROWE — wiele hostów połączonych prywatną linią komunikacyjną na przykład ethemetową siecią szkieletową, i tworzących zespół, który działa jako jednostka, wykonując złożone instrukcje przez podział obciążenia pomiędzy

Read More

SERIAL ATTACHED SCSI (SAS)

– SEPARATOR DANYCH — obwód oddzielający dane od informacji synchronizujących na dyskach, które przechowują połączony sygnał danych i sygnał zegarowy.

– SERIAL ATA (SATA) — SATA to szeregowa implementacja równoległego fizycznego interfejsu ATA. Serial ATA to łącze szeregowe — pojedynczy kabel (co najmniej czterożyłowy), który tworzy połączenie typu punkt-punkt między urządzeniami. Szybkość transmisji Serial ATA to 150

Read More

Sektor – definicja

Słowniczek pojęć część XIX

– SATA — zobacz SERIAL A TA.

– SCALEABLE LINEAR RECORDING — format taśm firmy Tandberg Data ASA.

– SCSI — zobacz SMALL COMPUTER SYSTEMS INTERFACE.

– SCSI OVER INTERNET albo INTERNET SCSI (iSCSI) — iSCSI to standardowy protokół IETF, który pozwala przekazywać polecenia SCSI przez sieci TCP/IP. Stanowi alternatywę dla Fibrę Channel, przynajmniej jeśli chodzi o łączenie

Read More

ROZPRASZANIE-GROMADZENIE

– RLL — zobacz RUN LENGTH LIMITED.

– ROBOT — maszyna, która potrafi analizować dane zewnętrzne i odpowiednio na nie reagować, powodując (z pewnym stopniem inteligencji) zmiany w otoczeniu bez nadzoru człowieka.

– ROBOTYKA — wewnętrzne komponenty biblioteki optycznej albo zautomatyzowanej biblioteki taśm, zwykle mechaniczne ramię, które automatycznie przenosi nośniki wewnątrz obudowy w celu ich użycia lub składowania.

Read More

Rodzaje rejestrowania

– REGULOWANY PRZEPLOT — przeplatanie pozwala na dostęp do więcej niż jednego modułu pamięci. Jeśli na przykład jeden moduł pamięci zawiera adresy nieparzyste, a drugi parzyste, można uzyskać dostęp do obu jednocześnie. Jeśli przeplot jest regu-lowany, użytkownik może wybrać zakresy lub obszary każdorazowego dostępu.

– REJESTROWANIE MAGNETYCZNE — użycie głowicy zapisującej, nośnika (taśmy lub dysku) i obwodów elektronicznych

Read More

Redukcja prądu zapisu

– RAID ADVISORY BOARD (RAB) — organizacja producentów oraz integratorów systemów pamięciowych, która promuje RAID i pokrewne technologie pamięciowe. Została założona w roku 1992, a jej podstawowe cele to edukacja, standaryzacja

– RAM — zobacz PAMIĘĆ O DOSTĘPIE SWOBODNYM.

Słowniczek pojęć część XVIII

– RAM-DYSK — mechanizm systemu DOS, pozwalający wykorzystać część pamięci RAM komputera do symulowania

Read More