Monthly Archives Czerwiec 2015

PRZETWARZANIE Z WYPRZEDZENIEM (LOOKAHEAD)

– PRZESUNIĘCIE BITOWE — efekt powstający podczas rejestrowania danych, kiedy przyległe jedynki zapisane na dysku magnetycznym wzajemnie się odpychają. „Najgorszy przypadek” dotyczy wewnętrznego cylindra, w którym bity znajdują się najbliżej siebie. PRZESUNIĘCIE BITOWE bywa też nazywane stłoczeniem impulsów.

– PRZETWARZANIE (PRZETWARZANIE DANYCH) — przenoszenie i modyfikowanie danych przez komputer zgodnie z instrukcjami

Read More

Przepustowość i przerwa

– PRZEPLOT — układ sektorów na ścieżce (zobacz też WSPÓŁCZYNNIK PRZEPLOTU). Wartość przeplotu informuje kontroler, gdzie — względem bieżącego sektora — znajduje się następny sektor logiczny. Na przykład wartość przeplotu równa 1 określa, że następnym sektorem logicznym jest kolejny sektor fizyczny. Wartość przeplotu równa 2 oznacza co drugi sektor fizyczny wartość 3 — co trzeci sektor fizyczny itd. Przeplotu używa się do zwiększania

Read More

Rozwiązanie firmy DataCore Softwar

Niektórzy producenci oferują wielofunkcyjne rozwiązania sprzętowe, oparte na przełącznikach, wieloportowych kontrolerach i wieloportowych adapterach magistrali. Takie rozwiązania przeznaczone są do szybkiego odzyskiwania danych z taśm i dysków za pośrednictwem wielu równoległych kanałów transmisji danych. Przypomina to podejście producentów rozwiązań wirtu- alizacyjnych, którzy starają się połączyć funkcje przełączania sieci SAN ze swoim

Read More

Szybsze odzyskiwanie danych cz. II

Nie zawsze tak jest, zwłaszcza jeśli dane są przechowywane w wielu urządzeniach tworzących wolumen logiczny sieci SAN. Taka strategia powinna uwzględniać konieczność unikania przesyłania danych przez kontroler RAID z wykorzystaniem oprogramowania wirtualizacyjnego, gdyż mogłoby to wprowadzić dodatkowe opóźnienia związane z podejmowaniem decyzji o miejscu zapisu odtwarzanych bloków danych. Tego typu zapis „bezpośredni” jest obecnie

Read More

Proces krytyczny

– POWIERZCHNIA — górna lub dolna strona talerza pokryta materiałem magnetycznym do rejestrowania danych. W niektórych dyskach twardych jedna powierzchnia na jednym z talerzy jest zarezerwowana na dane serwo.

– POWIERZCHNIA SERWO — zobacz ŚCIEŻKA SERWO.

– POZYC JONER — zobacz AKTYWA TOR.

Read More

POLE IDENTYFIKATORA I POLECENIE

– POKRYCIE CIENKOWARSTWOWE — typ pokrycia umieszczanego na płaskim podłożu za pomocą procesu fotolitograficznego. Pokrycia cienkowarstwowego używa się na talerzach dysku oraz na głowicach odczytująco-zapisujących.

– POKRYWA GÓRNA — wraz z odlewem podstawowym tworzy hermetyczne, bardzo czyste środowisko. Zdjęcie pokrywy górnej poza sterylną salą prowadzi do natych-miastowego zanieczyszczenia i uszkodzenia stacji dysków

Read More

NIEZAPRZECZALNOŚĆ

– NETWORK FILE SYSTEM (NFS) — system plików opracowany przez Sun Microsystems, umożliwiający montowanie zdalnych systemów plików między systemami homogenicznymi i heterogenicznymi. NFS to system aplikacji typu klient- serwer. Serwer NFS eksportuje lokalne katalogi, z których mogą korzystać zdalne klienty NFS. Zwykle NFS działa w oparciu o protokół IP z wykorzystaniem UDP, ale istnieją także implementacje NFS, które używają TCP jako

Read More

NAGŁÓWEK SKRÓTU KOMUNIKATU

– NAGŁÓWEK SKRÓTU KOMUNIKATU — nagłówek zawierający wyniki algorytmu zastosowanego na treści zbioru danych. Algorytm tworzy niepowtarzalny „odcisk palca” zbioru danych, za pomocą którego można sprawdzić autentyczność i integralność zbioru. Istnieje kilka wersji algorytmów skrótu najnowsza to MD5. Skróty MD5 są przydatnym komponentem mechanizmów gwarantowania integralności i autentyczności danych oraz zarządzania

Read More

MODIFIED FREQUENCY MODULATION (MFM)

– MIKROKOMPUTER — komputer, którego procesor jest wykonany jako pojedynczy układ scalony albo niewielka liczba układów. Przykładem mikrokomputera jest komputer osobisty.

– MIKROSEKUNDA — milionowa część sekundy.

– MILISEKUNDA — tysięczna część sekundy.

– MINIKOMPUTER — komputer o średniej wielkości i mocy przetwarzania plasującej go między MIKROKOMPUTERAMI a komputerami MAINFRAME.

– MIPS (MILIONY INSTRUKCJI NA

Read More

Miękki podział na strefy

– MIĘKKI BŁĄD — błąd podczas odtwarzania, który można skorygować za pomocą powtórnego odczytu, zwykle spowodowany fluktuacjami zasilania albo przepięciami.

– MIĘKKI PODZIAŁ NA SEKTORY — termin odnoszący się do dysku twardego, który ustala początek każdego sektora na podstawie informacji przechowywanych w polach danych. Metoda ta jest starsza i wymaga bardziej skomplikowanego przetwarzania niż techniki twardego podziału

Read More

MASKOWANIE LUN

– MAINFRAME — duży komputer używany w centrach przetwarzania danych. Zobacz MINIKOMPUTER i MIKROKOMPUTER.

– MASKOWANIE LUN — metoda ukrywania kilku numerów LUN pod jednym portem. Maskowanie LUN konfiguruje się na poziomie macierzy RAID, używając nazw World Wide Port Name (WWPN) adapterów magistrali w serwerach. Metoda ta pozwala również na współdzielenie zasobów dyskowych przez wiele niezależnych serwerów. Dzięki

Read More

Magistrala

– MAGICZNY PYŁ — termin wymyślony przez inżynierów z firmy IBM na oznaczenie pokrycia talerzy dyskowych ze sprzężeniem antyferromagnetycznym. Odnosi się do warstwy rutenu (o grubości trzech atomów) umieszczonej między dwoma warstwami magnetycznymi. Warstwy magnetyczne pozwalają na rejestrowanie cieńszych bitów bity na górze i pod spodem mają przeciwną biegunowość. Technologia ta przesuwa limit superparamagnetyczny do granicy 150 – 200 GB/cal2.

– MAGISTRALA — równoległe przewody, które tworzą główną trasę komunikacyjną między

Read More

PAMIĘĆ PODŁĄCZONA DO SERWERA

– PAMIĘĆ OPTYCZNA — pamięć, która umożliwia swobodny dostęp do danych, tak jak dyski twarde. W porównaniu z nimi cechuje się większą niezawodnością, łatwiej się ją wymienia i transportuje. Czas dostępu do dysków optycznych jest jednak od dwóch do czterech razy dłuższy niż do dysków twardych, przede wszystkim ze względu na wagę głowicy optycznej, która odczytuje i zapisuje dane. W większości technologii optycznych dane zapisuje się i

Read More

PAMIĘĆ O ROZDZIELCZOŚCI ATOMOWEJ

– PAMIĘĆ NEAR-ONLINE — kombinacja pamięci online i offline zwykle dane przechowywane w bibliotekach optycznych. Pamięć near-online jest tańsza, trwalsza, a dostęp do niej trwa tylko nieznacznie dłużej niż do danych zapisanych na szybkich dyskach twardych. Jest znacznie szybsza i łatwiej dostępna niż pamięć offline.

– PAMIĘĆ O DOSTĘPIE SWOBODNYM (RAM) — zintegrowany układ pamięciowy, który umożliwia zapisywanie i pobieranie

Read More

KONTROLA PARZYSTOŚCI

Zwykle interfejs ten nie umożliwia rzeczywistego zarządzania koncentratorem, a tylko uzyskania informacji i powiadomień o awariach. Standardowym sposobem pobierania tych informacji są bazy informacji administracyjnych (MIB) protokołu Simple NetWork Management Protocol (SNMP).

– KONSERWACJA PREWENCYJNA — prowadzenie rutynowych

Read More