Monthly Archives Lipiec 2017

Bariery wzrostu pojemności dysku i ich wpływ na wybór platformy

We współczesnej technologii dyskowej kluczową rolę odgrywa ograniczenie gęstości powierzchniowej nośnika spowodowane efektem superparamagnetycznym (SPE). Jak już wspomniano, efekt SPE dotyczy zależności między magnetyczną stabilnością pamięci dyskowej a właściwościami termicznymi podsystemów dyskowych. Kiedy energia magnetyczna utrzymująca bity w zarejestrowanym stanie (0 lub 1) zrównuje się z energią termiczną generowaną przez działający dysk, może wystąpić przypadkowe przestawianie bitów, które sprawia, że pamięć dyskowa staje się zawodna.

Read More