Architektura OSI

Architektura OSI opisuje funkcje sieci za pomocą klasycznego, siedmiowarstwowego modelu (zobacz rysunek 3.6). Każda warstwa implementowana przez urządzenie zgodne z OSI realizuje określoną funkcję. Wszystkie te funkcje OSI można znaleźć w pięciopoziomowej architekturze Fibrę Channel.

– Funkcje interfejsu nośnika i transmisji bitów, które należą do 1. (fizycznej) warstwy OSI są realizowane przez 0. i 1. poziom FC.

– Funkcje transmisji ramek między portami systemów, które należą do 2. warstwy OSI (warstwy łącza danych), są realizowane przez 2. poziom FC. Funkcje poziomu 2. są realizowane przez porty FC umieszczone na adapterach magistrali (ang. Host Bus Adapters, HBA), adapterach pamięci masowej FC (ang. FC Storage Adapters, FA) oraz przełącznikach.

– Funkcje routingu, które należą do 3. warstwy OSI (warstwy sieci), z perspektywy systemu końcowego leżą tuż ponad 2. poziomem FC.

Z perspektywy systemów pośrednich, takich jak infrastruktura przełączników, routing ten jest realizowany niejawnie przez mechanizm kontrolera infrastruktury, stanowiący część komponentu usług rodzajowych przełącznika. Wykorzystuje się w tym celu tablice routingu, tworzone przez protokół, który w modelu OSI należałby do warstwy 3. (sieci), taki jak FC Fabric Shortest Path First (FSPF), będący pochodną protokołu Open Shortest Path First (OSPF), należącego do 2. warstwy internetowej. Jeśli chcielibyśmy oznaczyć go numerem, moglibyśmy uznać go za „poziom 2,5” FC.

Poziom 3. FC (wspólnych usług) nie odpowiada 3. warstwie OSI, lecz jest zarezerwowany na ulepszenia funkcji architektonicznych, takie jak automatyczne przełączanie awaryjne, równoległe wejście-wyjście, grupy wyszukiwania itp. Do tej pory nie zdefiniowano jeszcze standardowych funkcji poziomu 3., co jest godne pożałowania. Istnieją tylko implementacje własnościowe.

– Funkcje tworzenia interfejsu wirtualnego między systemami końcowymi, które należą do 4. warstwy OSI (warstwy transportu), również są realizowane na 2. poziomie FC.

– Funkcje zarządzania przepływem ruchu aplikacji, które należą do 5. warstwy OSI (warstwy sesji), można znaleźć na 2. poziomie FC w postaci wymian FC i zarządzania sekwencyjnego.

– Funkcje składni, kompresji i bezpieczeństwa danych, które należą do 6. warstwy OSI (warstwy prezentacji), są realizowane przez nowsze usługi poziomu 2. i „2,5”, takie jak Fabric Generic Services Security Key Distribution Service w przełącznikach FC albo proponowany protokół FC Security. Usługi infrastrukturalne obejmują też zarządzanie strefami, zarządzanie konfiguracją i inne funkcje.

– Usługi wspomagania aplikacji, które należą do 7. warstwy OSI (warstwy aplikacji) — takie jak usługi katalogowe X.500 — mają swoje odpowiedniki na poziomie „2,5” FC, a także w funkcjach wydłużania łącza FC oraz usługach nazewniczych (stanowiących komponent usługi katalogowej) realizowanych przez infrastrukturę przełączników FC.

Ciasta sprzedaje się w najróżniejszych kształtach, rozmiarach i smakach. Każde można podać przy innej okazji i w innym celu. Czy jest to dwuwarstwowy sernik, czy ośmiowarstwowy przekładaniec, czy wielowarstwowy tort weselny — każde z nich spełnia wyznaczony mu cel.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>