Architektura równorzędna (Peer-to-peer)

Adresowanie pionowe — kiedy stacja dysków ma wiele powierzchni, każdą z własną głowicą od- czytuj ąco-zapisującą, adresowanie pionowe polega na przypisaniu numerów od 00 do XX każdej głowicy. Podając numer głowicy, kontroler określa pionowe położenie obszaru danych.

AKTYWATOR — urządzenie elektromechaniczne, które przesuwa obiekty — takie jak ramię przenoszące dyski optyczne w zmieniaczu dysków — albo urządzenie sterujące głowicą odczytująco-zapisującą w stacji dysków.

ALOKACJA — proces przypisywania poszczególnych obszarów dysku konkretnym danym lub instrukcjom. Zobacz też JEDNOSTKA ALOKACJI.

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI) — niezależna organizacja normalizacyjna, która opracowuje i publikuje standardy wytwórcze i projektowe w Stanach Zjednoczonych.

ARCHITEKTURA RÓWNORZĘDNA (PEER-TO-PEER) — sieć złożona z co najmniej dwóch komponentów używających tych samych programów lub typów programów do komunikacji i współdzielenia danych.

ARCHIWUM — kopia danych referencyjnych albo obrazów dokumentów przechowywanych na dyskach optycznych, dyskietkach, taśmie, papierze lub mikrofilmie. Termin ten zwykle odnosi się do długoterminowego przechowywania danych z możliwością późniejszego dostępu do nich.

AT ATTACHMENT PACKET INTERFACE (ATAPI) — protokół poleceń zapewniający dostęp do urządzeń peryferyjnych ATA (IDE). Powszechnie używany w stacjach CD-ROM i taśm podłączanych do magistrali ATA.

ATA (AT Attachment) — terminem tym określa się protokół logiczny i sygnały zdefiniowane w standardzie X3.221 urządzeń peryferyjnych IDE (Integrated Drive Electronics). Zobacz też INTERFEJS.

AWARIA — błąd sprzętu lub oprogramowania komputera, zwykle wiążący się z utratą danych. Zobacz A WARI A GŁOWICY.

BAJT — sekwencja przyległych cyfr BINARNYCH, czyli BITÓW, traktowanych jako jednostka. Jeden bajt wystarcza do zdefiniowania wszystkich znaków alfanumerycznych. W jednym BAJCIE znajduje się osiem BITÓW. Pojemność dysku zwykle mierzy się w MEGABAJTACH—jest to całkowita liczba bitów, które można zapisać na dysku, podzielona przez osiem milionów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>