Architektury sieciowe

Architektury sieciowe przypominają te ciasta. Niezawodna architektura sieciowa nie musi realizować wszystkich funkcji OSI. Fibre Channel z założenia pełni funkcję fizycznego transportu sieciowego. Odzwierciedla siedmiowarstwowy model OSI na miarę zadań, które wykonuje. Według mnie FC to po prostu mechanizm, który stwarza złudzenie wielu prywatnych, wirtualnych magistral SCSI na każdy numer SCSI LUN. Jest to platforma „szkieletowa”, na której można budować inne funkcje .

Argumentacja Goldsteina to jedna z najbardziej wyczerpujących prób uzasadnienia opinii, że FC jest protokołem sieciowym, tak powszechnej wśród producentów rozwiązań FC. Według Goldsteina nawet próba zaprojektowania magistrali kanałowej może przypadkowo doprowadzić do powstania czegoś zupełnie innego. Goldstein lubi powtarzać, że w firmie IBM wymyślono architekturę sieciową, nie mając takiego zamiaru — podobnie człowiek, który wymyślił samoprzylepne karteczki, początkowo nie zamierzał opracować niezasychającego kleju. Nie przeszkadza to w uznaniu FC za sieć.

Goldstein zgadza się jednak, że w FC początkowo brakowało niektórych usług, które w innych sieciach komunikacyjnych uważa się za oczywiste. Choć protokół został później ulepszony przez komitety normalizacyjne, zmiany nie zostały zaakceptowane przez całą branżę ani zrealizowane w standardowy sposób.

Ze względu na brak wewnątrzpasmowej usługi zarządzającej współczesne sieci FC SAN są w rzeczywistości hybrydą „infrastruktury” (ang. fabric) protokołu FC — przełączanej, szeregowej magistrali łączącej serwery i urządzenia pamięciowe oraz dostarczającej usług transportu danych — oraz sieci IP, która również łączy wszystkie elementy sieci SAN (adaptery magistrali w serwerach, przełączniki oraz kontrolery pamięci masowej) i przenosi ruch związany z zarządzaniem siecią SAN (zobacz rysunek 3.7).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>