Bardziej „inteligentne” platformy pamięci masowej

W poprzednim rozdziale zbadaliśmy podział technologii pamięci masowej na platformy zoptymalizowane pod kątem bloków i plików. Doszliśmy do wniosku, że jeśli nawet taki podział ma znaczenie — pominąwszy „różnicowanie produktów” wykorzystywane do marketingu — to obecnie staje się ono coraz mniejsze, zwłaszcza na skutek postępów w dziedzinie systemów operacyjnych i hybrydowych architektur platform NAS i SAN.

Koniec końców to menedżer ds. pamięci masowej musi wybrać platformę, która najlepiej spełni wymagania aplikacji przy uwzględnieniu budżetu i innych czynników. Żadne systema naturae opracowane przez firmy analityczne nie zastąpią szczegółowego rozważenia wszystkich dostępnych opcji, a „marketektura” nie powinna odwodzić nas od uważnego zbadania tych wyznaczników wydajności aplikacji, które mają związek z pamięcią masową.

Podsumowując: projekt infrastruktury pamięci masowej ma mniej wspólnego z poszczególnymi komponentami, a więcej ze zdolnością całej platformy do zapewnienia aplikacjom poziomu usług niezbędnego do osiągnięcia najwyższej wydajności. Wybrane komponenty muszą ze sobą współpracować, aby zapewnić zgodną, zarządzalną, odporną i dostępną infrastrukturę, która przyniesie strategiczne korzyści biznesowe naszej organizacji.

Producenci, analitycy i prasa branżowa nadają niektórym technologiom status „strategicznych”, ale jest to wyłącznie kwestia marketektury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>