Bariery wzrostu pojemności dysku i ich wpływ na wybór platformy

We współczesnej technologii dyskowej kluczową rolę odgrywa ograniczenie gęstości powierzchniowej nośnika spowodowane efektem superparamagnetycznym (SPE). Jak już wspomniano, efekt SPE dotyczy zależności między magnetyczną stabilnością pamięci dyskowej a właściwościami termicznymi podsystemów dyskowych. Kiedy energia magnetyczna utrzymująca bity w zarejestrowanym stanie (0 lub 1) zrównuje się z energią termiczną generowaną przez działający dysk, może wystąpić przypadkowe przestawianie bitów, które sprawia, że pamięć dyskowa staje się zawodna.

Efekt SPE urósł do rangi problemu ze względu na sposób, w jaki technologia dyskowa z biegiem lat pozwoliła osiągnąć fenomenalne zwiększenie gęstości danych. Producenci zwiększali gęstość powierzchniową— definiowaną jako iloczyn liczby ścieżek na cal oraz liczby bitów na cal — upakowując coraz więcej bitów na każdej ścieżce i zagęszczając ścieżki na każdym talerzu (zobacz rysunek 6.1). Oczywiście, towarzyszyło temu stałe zwiększanie czułości głowic odczytująco-zapisujących, które umożliwiało odczytanie osłabionego sygnału magnetycznego wyzwalanego przez coraz mniejsze bity na tle szumu elektromagnetycznego generowanego przez sam dysk. Dziś wszyscy zastanawiają się, jak gęsto można upakować bity, zanim efekt SPE na-rzuci ostateczny limit na pojemność dysku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>