Bezpieczeństwo pamięci masowej

Chociaż dyskusje nad wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pamięci masowej toczą się stosunkowo od niedawna , to jednak sama idea bezpieczeństwa informacji nie jest czymś nowym. Dyskusje takie są wywołane częściowo troską o zachowanie dostępności do pamięci masowej we współdzielonych strukturach i sieciach, po części zaś obawami o podatność danych na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Techniki zapewniania bezpieczeństwa danych uległy szybkiemu rozwojowi w ciągu ostatnich 20 lat, szczególnie jeśli chodzi o hosting aplikacji oraz usługi sieciowe. Jest to wpływ coraz powszechniejszej świadomości rosnącej zależności procesów biznesowych od systemów i aplikacji sieciowych.

Kolejne badania ujawniają, że te same technologie, które przyczyniają się do wzrostu efektywności procesów biznesowych, jednocześnie zmniejszają ich odporność na zagrożenia. Na przykład, coraz szybsze wprowadzanie aplikacji i systemów operacyjnych opartych na uznanych standardach oraz wszechobecność internetu nie tylko zwiększyły możliwości i łatwość korzystania z systemów informacyjnych, ale także ułatwiły pracę tym, którzy chcą wykorzystywać zasoby informacyjne niezgodnie z ich przeznaczeniem, dokonując aktów wandalizmu i sabotażu.

Wg najnowszego raportu opublikowanego przez Instytut Bezpieczeństwa Kompute-rowego i Federalne Biuro Śledcze, w firmach w USA nadal szerzy się plaga prze-stępstw komputerowych. Około 250 przedsiębiorstw, które poinformowały o przy-padkach takich przestępstw, poniosło straty w wysokości 201 milionów dolarów w samym 2003 roku . Raport przyniósł też następujące wnioski dotyczące bezpie-czeństwa danych :

– Podobnie jak w ubiegłych latach, kradzież poufnych informacji spowodowała ogromne straty finansowe (w sumie straty wyniosły 70 195 900 dolarów, a średnia strata w przeliczeniu na firmę wyniosła ok. 2,7 miliona dolarów),

– W odróżnieniu do sytuacji w latach poprzednich, na drugim miejscu wśród przestępstw komputerowych powodujących największe straty, respondenci umieścili blokadę usług kosztowała ona 65 643 300 dolarów.

– Straty wynikające z oszustw finansowych były znacznie niższe i wyniosły 10 186 400 dolarów. Rok wcześniej straty te sięgnęły prawie 116 milionów dolarów.

– Tak jak w ubiegłych latach, najczęściej wspominanymi formami ataku lub nadużycia były wirusy (82%) i włamania do sieci (80%).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>