Bieżące technologie dysków i interfejsów

6. Ważne bywają również warunki gwarancyjne. Mówiąc bez ogródek, dyski klasy wyższej zwykle mają lepsze gwarancje. Odzwierciedlają one przekonanie producentów, że dłuższy MTBF zminimalizuje koszty związane z wymianą dysków.

Z podanych tu kryteriów można by wywnioskować, że dyski klasy wyższej są preferowaną podstawą każdej infrastruktury pamięciowej. Prawdopodobnie tak by było, gdyby nie kwestia kosztów. W rzeczywistości budżety nie pozwalają na przechowywanie wszystkich danych na najdroższych platformach.

Ekonomię kosztów uzyskuje się dopasowując dysk i interfejs do charakterystyki danych aplikacji, a następnie uużywając parametrów praktycznych, takich jak ograniczenia budżetowe, do ograniczenia listy opcji. W niemal każdym zastosowaniu istnieje optymalne rozwiązanie pamięciowe, a także kilka gorszych z punktu widzenia technologii, ale często lepszych pod względem biznesowym.

Bieżące technologie dysków i interfejsów można przedstawić w postaci matrycy ograniczonej z jednej strony charakterystyką wydajności i pojemności (które są względem siebie odwrotnie proporcjonalne), a z drugiej — technologią SCSI lub ATA, jak na rysunku 6.121

Inna metoda, zalecana zwłaszcza przez producentów dysków SAS i SATA, polega na wyborze dysku i interfejsu w oparciu o częstotliwość zmian danych. Jeśli dane są względnie niezmienne (odczytywane częściej niż zapisywane lub aktualizowane), preferuje się dyski o niższej wydajności i większej pojemności . Jeśli natomiast dane zmieniają się często, lepszym rozwiązaniem bywa dysk o wysokiej wydajności. Choć podział ten wydaje się uproszczony, ma tę zaletę, że jest jasny i pozwala uniknąć sporów o wyższości tego czy innego interfejsu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>