Blok i plik – dalszy opis

Wraz z nadejściem NAS i SAN, to różnicowanie przeniosło się ze sfery preferencji do sfery projektu. NAS została zaprojektowana do przechowywania plików. Do rozbudowy pamięci opartej na systemie plików na wiele platform pamięci masowej wykorzystuje ona bazujące na standardach protokoły, takie jak sieciowy system plików (NFS, ang. Network File System), CIFS (Common Internet File System) lub HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Początkowo NAS zapewniała „swobodę mchów” przechowywania plików: była skuteczną alternatywą konfiguracji serwerów ogólnego przeznaczenia z wewnętrznym dyskiem lub zewnętrzną macierzą, tak, aby można było korzystać z nich w sieci. NAS zrobiła się modna jako platforma dla poczty elektronicznej, częściowo z powodu łatwości wdrażania i niskich kosztów, ale także dzięki innowacjom, takim jak „migawka” (technika kopiowania i-węzłów , która ułatwia odzyskanie danych w czasie rzeczywistym). Funkcję tę zapewniało wielu dużych dostawców usług poczty elektronicznej, zarówno w wielkich firmach, jak i w sieci, bo przy skłonności wczesnego oprogramowania serwerów poczty elektronicznej do losowego zawieszania się, odzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym było najważniejszą możliwością oferowaną przez NAS.

NAS nie pozostała jednak czystym systemem plików, jak chcieli jej zwolennicy. W 1999 roku przedstawiciele firmy Microsoft ogłosili, że jej produkt — Exchange Server 2000 — nie będzie już obsługiwał protokołów NFS i CIFS. Aby obejść problem dużego poziomu błędów i obsłużyć nową architekturę oprogramowania, Microsoft musiał wprowadzić, w dodatku do sieciowego systemu plików, połączenie do urządzeń pamięci masowej na poziomie bloków.

Jak głęboko zakorzeniło się pojęcie „NAS jako serwer plików” i koncepcja serwera plików w architekturze produktów, skoro nawet sprzedawcy NAS zadrżeli, gdy Red- mont podało informację o swoim nowym serwerze poczty elektronicznej (i serwerze bazodanowym SQL jako podstawie) oraz wykluczyło prawie wszystkie produkty NAS z listy obsługiwanych platform pamięci masowej? W ostateczności trzebba było dostosować się do zmian Microsoftu i dodać niezbędną obsługę bloków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>