Branżowa matryca dysków i interfejsów

„Inteligencja” pamięci masowe] zaczyna się od świadomego i pragmatycznego wyboru urządzeń. Oczywiście, podczas podejmowania decyzji o typie kupowanego dysku lub macierzy poza ceną i wydajnością często uwzględnia się wiele innych, dodatkowych czynników. W niektórych przypadkach jest to zwrot z inwestycji oraz przewidywany czas eksploatacji, a także łatwość zarządzania i „sekretne funkcje”, które producenci dodają do macierzy za pośrednictwem wbudowanego oprogramowania kontrolera. Czynniki te omówimy w następnych rozdziałach.

Powinno być już jasne, że „inteligencja” infrastruktury pamięci masowej nie jest wewnętrzną cechą konkretnej technologii lub topologii. Z perspektywy projektowania platform pamięciowych „inteligencja” repozytorium danych jest bezpośrednim wynikiem odpowiedniej analizy wymagań aplikacji oraz charakterystyki komponentów.

Podsumowując: infrastruktura pamięci masowej ma tylko tyle inteligencji, w ile sam ją wyposażysz. Zadaniem architekta pamięci masowej jest ocena dostępnych opcji w odniesieniu do potencjalnych korzyści biznesowych oraz wybranie tych, które wydają się najbardziej sensowne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>