CEL — urządzenie, które wykonuje operację zleconą przez inicjatora.

CEWKA DRGAJĄCA — szybki i niezawodny napęd aktywatora, który działa w sposób zbliżony do głośnika — siła wywierana na cewkę magnetyczną powoduje proporcjonalny ruch głowicy. Cewka jest umieszczona w stacjonarnym polu magnetycznym. Kiedy przez cewkę przepływa prąd, strumień magnetyczny powoduje przesunięcie cewki. W stacji dysków do cewki dołączony jest ZESPÓŁ KARETKI. Do pozycjonowania głowic nad powierzchnią dysku można użyć albo konstrukcji prostej (liniowej), albo okrężnej (obrotowej). Aktywatory z cewką drgającą są bardziej niezawodne niż silniki krokowe, ponieważ zawierają mniej części podatnych na zużycie.

COMMON ACCESS METHOD (CAM) — definiuje zbiór interfejsów sprzętowych i programowych, które standaryzują dostęp systemu operacyjnego do urządzeń peryferyjnych.

COMMON INTERNET FILE SYSTEM (CIFS) — proponowany standard protokołu, za pomocą którego programy mogą żądać plików lub usług od zdalnych komputerów w intemecie lub dowolnej sieci TCP/IP. CIFS opiera się na modelu klient- serwer. Program klienta zgłasza żądanie programowi serwera (zwykle działającemu na innym komputerze), aby uzyskać dostęp do pliku albo przesłać komunikat do programu uruchomionego na zdalnym komputerze. Serwer podejmuje odpowiednią czynność i zwraca odpowiedź. CIFS to publiczny, otwarty wariant protokołu Server Message Block (SMB), opracowanego i używanego przez Microsoft. Protokół SMB jest dziś powszechnie używany w sieciach lokalnych jako metoda dostępu do plików i drukarek.

COMPACT DISK – READ ONLY MEMORY (CD-ROM) — format rejestrowania danych na dysku optycznym. Dysk zawiera zarejestrowane dane, muzykę lub opro-gramowanie. Użytkownicy nie mogą dodawać ani usuwać danych z CD-ROM-u.

COMPACT DISK – RECORDABLE (CD-R) — format rejestrowania danych na dysku optycznym, który pozwala na zapisywanie danych na dysku. Dyski można zapisywać tylko raz, ale odtwarzać praktycznie bez ograniczeń.

COMPACT DISK – REWRITABLE (CR-RW) — format rejestrowania danych na dysku optycznym, który pozwala na wielokrotne zapisywanie danych, jak na dyskietkach albo taśmach dźwiękowych. Dyski mogą być zapisywane do 10 000 razy i odtwarzane praktycznie bez ograniczeń.

COMPUTER OUTPUT TO LASER DISK (COLD) — technologia przenoszenia informacji komputerowych na dysk optyczny w celu ich przechowywania w trybie near-online. Zwykle używana jako alternatywa przechowywania raportów komputerowych w postaci papieru albo mikrofilmów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>