Co to jest efektywne wykorzystanie pojemności?

Efektywne wykorzystanie pojemności to takie użycie platform pamięciowych, które uwzględnia wymagania dostępu do danych oraz koszt platformy. Pod pewnymi względami jest to niezwykle proste pojęcie. Zapisane dane mają rozpoznawalny wzór dostępu. Kiedy dane trafią na dysk, częstotliwość dostępu do nich zwykle spada o 50 procent w ciągu trzech dni. Po upływie miesiąca częstotliwość dostępu do tych samych danych spada o 90 i więcej procent. Znając tę tendencję, należy zastanowić się nad tym, ile rzadko używanych danych jest przechowywanych na najdroższych platformach pamięciowych klasy wyższej? Pytanie to ma kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania pojemności.

Nie ulega wątpliwości, że obecnie większość organizacji przydziela pamięć nieefektywnie. Dostarczanie pamięci aplikacjom to jedna z dwóch „bolączek” najczęściej wymienianych przez ankietowanych administratorów (drugą jest tworzenie kopii zapasowych). Przydzielanie, a następnie modyfikowanie przydziałów pojemności jest żmudnym i czasochłonnym zadaniem, które można uczynić nieco mniej uciążliwym dzięki technikom takim jak agregacja LUN. Randy Chalfant, główny technolog w firmie StorageTek, wyjaśnia to w następujący sposób :

Podczas konfigurowania pamięci masowej dla bazy danych administrator bazy albo administrator systemu i pamięci masowej musi najpierw ustalić, ile miejsca wymaga baza. Znając tę liczbę, może przydzielić (albo zarezerwować) wolumin podsystemu pamięci masowej o odpowiednim rozmiarze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>