Co zahamowało pierwsze próby opracowania standardów sieci SAN?

Dyrektor stwierdził, że bez oprogramowania jego produkty nie różniłyby się niczym od sprzętu najbliższego konkurenta: „Obie nasze firmy sprzedają po prostu skrzynki z dyskami Seagate”. Wypowiedź ta podkreślała obawę przed ujednoliceniem oferty rynkowej wskutek przechodzenia pamięci masowej do kategorii towarów powszechnego użytku.

Producenci zdają sobie sprawę, że muszą znaleźć nowe sposoby czerpania zysków z upowszechnionej technologii sprzętowej, wykorzystując technologie własnościowe. Czasem przybiera to formę oporu przed jakąkolwiek standaryzacją.

Jak w 1999 roku stwierdził rzecznik producenta przełączników SAN Fibrę Channel: „Prawdziwa sieć pamięci masowej — oparta na standardach otwartych i zdolna do obsługi heterogenicznych macierzy pamięciowych (to znaczy pochodzących od różnych producentów) — prawdopodobnie nigdy nie pojawi się na rynku. Gdyby taka sieć SAN się pojawiła, pierwszy lepszy system PPKD (skrót od „Po Prostu Kilka Dysków”) działałby równie dobrze co „markowe”, własnościowe macierze klasy wyższej, które kosztują dziesięć razyy tyle. Klienci „markowego” producenta szybko zrozumieliby, że płacą zbyt wysoką cenę za pamięć masową” .

„W takich okolicznościach — kontynuował rzecznik — czy naprawdę sądzicie, że któryś z czołowych producentów pozwoliłby, żeby jego macierze działały w otwartej sieci SAN?”.

Pytanie to jasno wskazuje, co doprowadziło do zahamowania pierwszych prób opracowania standardów sieci SAN i podkreśla lęk producentów przez standardami otwartymi oraz ich wpływem na upowszechnienie produktów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>