CZAS KROKU — czas, w którym stacja przesuwa głowice od bieżącego do docelowego cylindra.

CZAS OBROTU — stałe tempo rotacji talerza dysku twardego, zwykle mierzone w obrotach na minutę (RPM). Typowe dyski wirują z prędkością od 4500 do 7200 RPM, ale na rynku pojawiają się już dyski o prędkości 10 000 RPM.

CZAS USTALANIA — okres między przybyciem głowicy odczytuj ąco-zapisującej nad żądaną ścieżkę a zmniejszeniem się szczątkowych drgań do poziomu, który umożliwia niezawodny odczyt lub zapis.

CZAS WYSZUKIWANIA — czas potrzebny na przesunięcie głowicy między ścieżkami podczas wyszukiwania danych.

CZAS WYSZUKIWANIA ŚCIEŻKA-ŚCIEŻKA — czas potrzebny na przesunięcie głowicy do przyległej ścieżki.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ZEGARA — szybkość, z którą bity lub słowa danych są prze-noszone między wewnętrznymi elementami komputera albo między komputerami.

DANE — informacje przetwarzane przez komputer, przechowywane w pamięci albo wprowadzane do komputera.

DANE ASYNCHRONICZNE — dane zwykle przesyłane w trybie równoległym bez taktowania zegarowego. Odstępy czasu między przesłanymi bitami mogą być nie-równomierne.

DANE KRYTYCZNE — dane lub informacje uważane za tak istotne, że ich utrata doprowadziłaby do poważnych problemów całego przedsiębiorstwa lub jego części na przykład konta klientów w banku albo informacje o pacjentach w szpitalu.

DANE PARZYSTOŚCI — blok informacji utworzony matematycznie na podstawie kilku bloków danych użytkownika, umożliwiający odtworzenie danych użytkownika zawartych na uszkodzonym dysku macierzy używany na 3. i 5. poziomie RAID.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>