Czy przełączniki będą nową platformą wirtualizacyjną?

Spostrzeżenie to jest bez wątpienia prawdziwe. Tym dziwniejsze może się wydawać, że najwięksi producenci macierzy obecnie „flirtują” z producentami przełączników i ochoczo dzielą się z nimi utajnionymi technologiami. Może to być spowodowane strategią rynkową producentów macierzy.

Firma EMC w ciągu ostatnich kilku lat coraz bardziej angażuje się w oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową. Choć nie wycofała się z agresywnego marketingu na rzecz własnych macierzy pamięciowych, coraz większy nacisk kładzie na oprogramowanie, modelując je na filozofii i technikach zarządzania macierzami EMC.

W przypadku EMC wczesne wejście na rynek zarządzania sieciami SAN, uzyskane poprzez osadzenie swojej technologii w przełącznikach SAN produkowanych przez czołowych dostawców, ma sens, ponieważ pozwala na uzyskanie większego udziału w rynku. Konkurencyjna firma Veritas Software, która od dawna promuje zarządzanie pamięcią masową i wirtualizację opartą na hoście, zmierza w podobnym kierunku,

0 czym świadczą oświadczenia dyrektora generalnego Gary’ego Blooma złożone na dorocznej konferencji Computer Measurement Group w Reno w Newadzie w grudniu 2002 roku .

Czy przełączniki to najlepsza lokalizacja do agregacji LUN? Wydaje się, że branża w coraz większym stopniu popiera tę ideę. Po części może to wynikać z coraz wyraźniej zaznaczającej się obecności Cisco na rynku SAN.

Firma Cisco, lider w dziedzinie przełączanych sieci IP, była głównym promotorem sieci SAN opartych na protokole IP i wspólnie z IBM odegrała pierwsze skrzypce podczas opracowywania protokołu SCSI over Internet (iSCSI) w ramach grupy roboczej IP Storage zespołu Internet Engineering Task Force. W roku 1999 firma lansowała sieci pamięciowe IP i piętnowała wszystko, co miało związek z Fibre Channel, dopóki w połowie 2000 roku nie ogłosiła publicznie, że będzie współpracować z dominującym producentem przełączników Fibre Channel, firmą Brocade Communications Systems, nad protokołem, który będzie wykorzystywał IP do łączenia odizolowanych infrastruktur Fibre Channel (nazywanych „wyspami SAN”).

Jak już wspomniano, oświadczenie to wydawało się dość zaskakujące, dopóki nie okazało się, że firmy zostały zmuszone przez najważniejszych wspólnych klientów do podjęcia współpracy w celu rozwiązania problemu mostkowania sieci SAN. Rezultatem tego sojuszu był protokół tunelowania Fibre Channel over IP (FCIP), natomiast sam sojusz rozpadł się na podobieństwo hollywoodzkiego małżeństwa w kwietniu 2002 roku przedstawiciele Cisco nieoficjalnie twierdzili, że Brocade próbuje zawłaszczyć standardy otwarte i sprawić, że będą one działały tylko z jej sprzętem.

Od tego momentu Cisco coraz bardziej angażowała się w sieci pamięci masowej. W roku 2001 weszła w skład komitetu ANSI Tl 1, który zajmuje się opracowywaniem standardów Fibre Channel, i często krytykowała niekompletność zgłaszanych propozycji standardów . Jej próby sterowania standardami Fibre Channel w ramach komitetu Tl 1 były często blokowane, a producenci skupieni wyłącznie na technologii Fibre Channel często oskarżali Cisco o to, że jest kiepsko zawoalowanym bigotem IP i przeszkadza w pracach normalizacyjnych. W sierpniu 2002 firma stała się właścicielem producenta przełączników Fibre Channel — Andiamo Systems, zdobywając pewną pozycję zarówno na rynku urządzeń pamięciowych IP, jak i Fibre Channel.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>