EATDISC

Inwestując śmieszną — z ich punktu widzenia — kwotę, członkowie EATDISC mogą być spokojni, że ich produkty nie będą krytykowane, i że dwa podstawowe źródła, z których użytkownicy czerpią informacje o dostępnych technologiach, pozostaną pod ścisłą kontrolą.

Wyobraź sobie, że ci wpływowi ludzie kontrolują szeroką rzeszę dystrybutorów i integratorów, którzy zalecają klientom produkty EATDISC nie z myślą o spełnieniu rzeczywistych wymagań, ale o zysku, który zalecane rozwiązanie przyniesie dystrybutorowi lub integratorowi. Ich rozumowanie jest proste: po co sprzedawać klientowi jeden lub dwa komponenty, które zapewnią bogate, nadmiarowe i łatwo zarządzalne rozwiązanie aktualnego problemu, skoro można mu sprzedać złożoną, wieloskładnikową sieć pamięci masowej (ang. storage area network — SAN), w którą klient będzie powoli „wrastał” i która — zupełnie przypadkowo — przyniesie natychmiastowy zysk dystrybutorowi i producentowi?

Doświadczeni klienci przejrzeliby tę taktykę, nieprawdaż? Otóż nie, jeśli ich plany strategiczne opracowują „zaufani dostawcy rozwiązań” — dystrybutorzy lub integratorzy . Nie wtedy, kiedy raporty analityków i artykuły w prasie branżowej przekonują, że sieci SAN są rozwiązaniem strategicznym. Nie wtedy, kiedy dyrektor działu informatycznego, dyrektor ds. technologii albo dyrektor ds. informacji odkrywają, że przedstawiciele producenta lub dystrybutora podkopują ich kompetencje, negocjując transakcje bezpośrednio z dyrektorami finansowymi lub generalnymi, którzy nie mają pojęcia o technice.

Wyobraź sobie jeszcze, że prace organizacji odpowiedzialnej za opracowywanie „otwartych standardów pamięci masowej” są torpedowane właśnie z powodu owej otwartości, która pozwala reprezentantom EATDISC zasiadać w komitetach normalizacyjnych, a czasem nawet im przewodzić. Reprezentanci producentów mogą blokować postępy każdej inicjatywy, wskutek której ich firmy mogłyby utracić „wyróżniki wartości”, i sprzeciwiać się standardom, które mogłyby pośrednio lub bezpośrednio przyczynić się do zmniejszenia udziału firmy w rynku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>