Efektywność rozwiązania SMS

Efektywność rozwiązania SMS, wprowadzonego na rynek w 1988 roku jako DFSMS/ VMS, została zweryfikowana przez ilość pamięci masowej, jaką mógł zarządzać jeden administrator. Dzięki zastosowaniu SMS w środowiskach S/390 jeden administrator mógł zarządzać nie 11 GB, lecz 15 TB pamięci masowej. Jednocześnie w środowiskach, w których wykorzystano pełen potencjał SMS, efektywność przydziału pamięci wzrosła od 35 procent w roku 1979 do mniej więcej 60 procent obecnie.

Z tego wynika, że efektywny przydział i wykorzystanie pojemności mają duży wpływ na koszty pamięci masowej. Tylko dzięki efektywnemu zarządzaniu pamięcią— na poziomie samych danych — możemy uporać się z jednym ze składników całkowitego kosztu eksploatacji pamięci masowej: kosztem ludzkiej pracy.

Rozwiązanie SMS firmy IBM znacznie przewyższa koncepcje i metody zarządzania pamięcią masową popularne dziś w świecie systemów otwartych. Narzędzia do zarządzania zasobami pamięciowymi (ang. Storage Resource Management, SRM), wokół których skupia się branża oprogramowania do zarządzania pamięcią masową warta 10, 14 lub 21 miliardów dolarów (różnice w wymienionych kwotach zależą tu od zdania konkretnych analityków), w dużej mierze ignorują potrzebę zarządzania opartego na charakterystyce dostępu i atrybutach platform.

Przeoczenie to jest po części spowodowane szumem wokół sieci SAN, reklamowanych początkowo jako infrastruktura pamięci masowej, która będzie automatycznie dostarczać odpowiedni rodzaj pamięci każdej potrzebującej tego aplikacji. Producenci zdawali się myśleć, że „inteligencję” niezbędną do zarządzania przydziałem i wykorzystaniem pojemności w sieci SAN zapewni jakaś „wyższa władza”, nadana przez samą infrastrukturę SAN.

W rezultacie filozofią wielu, jeśli nie większoścci produktów SRM, jest monitorowanie działania urządzeń w sieci SAN, które ma gwarantować, że nie przegrzewają się i nie wykazują innych symptomów błędu operacyjnego albo awarii. Resztę zrobić ma jakiś „mistyczny” mechanizm sieci SAN.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>