FIBRE CHANNEL ARBITRATED LOOP

– FIBRE CHANNEL ARBITRATED LOOP (FC-AL, pętla z arbitrażem) — jedna z topologii fizycznych Fibre Channel. W tej topologii wszystkie urządzenia Fibre Channel są połączone w pętlę, której struktura przypomina sieć Token Ring. Pętla może zawierać najwyżej 126 węzłów.

– FIBRE CHANNEL CLASS 1 SERVICE —ten poziom usług gwarantuje szerokość pasma i właściwą kolejność pakietów. Zwracane są też potwierdzenia transmisji.

– FIBRE CHANNEL CLASS 2 SERVICE — ten poziom usług jest bezpołączenio- wy pakiety mogą być odbierane w nieprawidłowej kolejności. Gwarantuje jednak do-starczenie pakietów i zwraca potwierdzenia odbioru.

– FIBRE CHANNEL CLASS 3 SERVICE — jest to najniższy poziom usług, który nie gwarantuje ani właściwej kolejności, ani dostarczenia pakietów.

– FIBRE CHANNEL FABRIC (infrastruktura) —jedna z topologii fizycznych Fibre Channel. W tej topologii adresowanie portów w sieci węzłów Fibre Channel odbywa się niezależnie od fizycznej lokalizacji lub adresu docelowego portu. Przełączniki są odpowiedzialne za przekazywanie pakietów Fibre Channel do portu docelowego, bez względu na to, w której pętli lub przełączniku znajduje się port.

– FIBRE CHANNEL LOOP COMMUNITY (FCLC) — międzynarodowa organizacja non-profit, w skład której wchodzą producenci serwerów, stacji dysków, systemów pamięciowych RAID, przełączników, koncentratorów, adapterów, sprzętu testowego, kabli, złączy i rozwiązań programowych.

– FIBRE CHANNEL OVER IP (FCIP) — Fibre Channel over IP (FCIP lub FC/IP, określana również mianem tunelowania Fibre Channel albo tunelowania pamięci ma-sowej) to topologia sieci pamięci masowej opartych na protokole Internet Protocol (IP), opracowana przez Internet Engineering Task Force (IETF). Mechanizmy FCIP umożliwiają transmisję informacji Fibre Channel (FC) dzięki tunelowaniu danych między infrastrukturami Fibre Channel przez sieci IP. Pozwala to na łączenie „wysp” Fibre Channel w geeograficznie rozproszonych przedsiębiorstwach, lecz kosztem lokalnej tożsamości sieci SAN — wszystkie infrastruktury FC stają się częścią jednej dużej infrastruktury.

<

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>