FIBRE CHANNEL SAN

– FIBRE CHANNEL POINT-TO-POINT (punkt-punkt) —jedna z topologii fizycznych Fibre Channel. Topologia ta zapewnia proste, bezpośrednie połączenie między dwoma węzłami, co przypomina tradycyjną topologię SCSI.

– FIBRE CHANNEL PROTOCOL OVER INTERNET albo INTERNET FIBRE CHANNEL PROTOCOL (iFCP) — iFCP to odwzorowanie protokołu FCP na rodzinę Internet Protocol, które umożliwia rozszerzenie sieci pamięciowych Fibre Channel na internet. iFCP umożliwia przekazywanie danych między urządzeniami pamięciowymi w lokalnej sieci pamięci masowej (SAN) albo w intemecie za pośrednictwem TCP/IP. Protokół TCP zapewnia sterowanie przepływem oraz usługi wykrywania i naprawiania błędów. Można używać go zamiast istniejących protokołów Fibre Channel, takich jak FCIP (Fibre Channel over IP) lub w połączeniu z nimi. W przeciwieństwie do protokołu FCIP, który tuneluje dane Fibre Channel, kapsułku- jąc je i przesyłając przez sieć TCP/IP stanowiącą przedłużenie sieci Fibre Channel, iFCP traktuje protokół Fibre Channel jako aplikację sieci IP. Bramki iFCP mogą zastępować lub uzupełniać istniejące infrastruktury Fibre Channel, a więc ułatwiać przejście z sieci Fibre Channel SAN na sieć IP SAN albo hybrydową.

– FIBRE CHANNEL SAN — oksymoroniczne określenie topologii pamięciowej, którą należałoby nazywać „przełączaną pamięcią masową podłączoną do serwera” albo „in-frastrukturą Fibre Channel”.

– FILE ALLOCATION TABLE (FAT) — tabela danych używana przez system operacyjny do sprawdzania, które sektory są przydzielone poszczególnym plikom, a które są wolne. Zwykle przechowywana na ścieżce zerowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>