Firma Microsoft

Interesujące jest jednak to, że m.in. wydarzenia w firmie Microsoft mogą zmienić tę sytuację w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat. Następny system operacyjny Microsoftu, pod kodową nazwą „Longhom”, zastępuje bazą danych SQL i obiektami binarnymi tradycyjny system plików. Takie właśnie podejście, długo popierane przez dostawców oprogramowania baz danych, takich jak Oracle i IBM, ma możliwość ponownego zjednoczenia „rozdwojonych” pamięci masowych poprzez powrót do koncepcji bloków. Obserwacje potwierdzają przyjęcie „nowego” podejścia i jego wpływ na system plików w systemach operacyjnych UNIX i Linux.

Kolejnym przedsiębiorstwem, w którym rozwijane są omawiane tu technologie, jest firma NuView zHuston w Teksasie, oferująca produkt o nazwie StorageX. Produkt ten dostarcza środki do agregacji systemu plików w globalną lub wspólną „przestrzeń nazw”. Globalna przestrzeń nazw była pierwotnie stworzona jako warstwa logiczna, umieszczona między klientem a systemem plików, w celu agregacji wielu heterogenicznych systemów plików oraz prezentacji informacji o plikach dla użytkowników lub aplikacji w pojedynczym, logicznym widoku, z oczywistymi korzyściami dla użytkowników i administratorów. Użytkownicy (i aplikacje) są ekranowani od fizycznej złożoności pamięci, natomiast administrator może dodać, przenieść, zrównoważyć i rekonfigurować fizyczną pamięć, bez wpływu na widok oraz dostępność dla użytkowników.

Mając globalną przestrzeń nazw, administrator może wykonywać zadania związane z zarządzaniem i przenoszeniem danych w krótszym czasie, bez przerywania użytkownikowi dostępu do plików.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>