GŁOWICA MAGNETOREZYSTYWNA (MRH)

– GŁOWICA MAGNETOREZYSTYWNA (MRH) — specjalna konstrukcja głowicy odczytującej, umożliwiająca pobieranie danych z nośnika o bardzo dużej gęstości re-jestrowania. Głowice odczytujące zawierają materiały o specjalnych właściwościach magnetorezystywnych — to znaczy takie, których oporność zmienia się w obecności pola magnetycznego — dzięki czemu są bardziej czułe na zmiany pól magnetycznych i mogą odczytywać gęściej upakowane bity na nośniku dyskowym lub taśmowym. Mechanizmu tego nie można wykorzystać do zapisu, więc obok paska magnetorezystyw- nego umieszcza się konwencjonalną, cienkowarstową indukcyjną głowicę zapisującą.

– GŁOWICA ZAPISUJĄCO-OODCZYTUJĄCA — zobacz GŁOWICA.

– GŁOWICE CIENKOWARSTWOWE — głowice, w których element odczytuj ąco- zapisujący został wykonany metodami znanymi z produkcji układów scalonych, a nie przez mielenie ferrytu i ręczne nawijanie cewek.

– HDA — zobacz ZESPÓŁ GŁOWICA-DYSK.

– HIERARCHICZNE ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ MASOWĄ (HSM) — system pamięci masowej, w którym nowe, często modyfikowane dane są zapisywane na najszybszych, najbardziej dostępnych (i zwykle najdroższych) nośnikach, na przykład w macierzach RAID, a starsze, rzadziej używane dane — na wolniejszych (a zatem i tańszych) nośnikach, na przykład na taśmie.

– HIERARCHICZNY SYSTEM PLIKÓW (HFS) — system plików, w którym katalogi mają podkatalogi i pod-podkatalogi. W systemach operacyjnych MS Windows i Macintosh katalogi i podkatalogi są reprezentowane przez foldery zagnieżdżone w innych folderach.

– HURTOWNIA DANYCH — duża, scentralizowana baza danych służąca do długo-okresowego przechowywania informacji firmowych i zarządzania nimi. Hurtowni danych często używa się do eksploracji kluczowych danych w celu wykrywania trendów, znajdowania nowych okazji rynkowych i monitorowania wyników biznesowych.

– IDE — zobacz INTEGRATED DRIVE ELECTRONICS.

– IFCP — zobacz FIBRE CHANNEL OVER INTERNET.

– IMPULS KROKU — impuls wysyłany przez kontroler do silnika krokowego poprzez linię sygnalizacyjną w celu zapoczątkowania operacji przesunięcia głowicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>