Heterogeniczne sieci FC SAN

Muszę więc sprzeciwić się wnioskom Goldsteina i zakonkludować, że nazywanie FC fundamentem sieci pamięci masowej jest oksymoronem.

W rzeczywistości brak standardowych, wewnątrzpasmowych usług w implementacjach sieci FC SAN powoduje też, że heterogeniczne sieci FC SAN niewiele przewyższają heterogeniczne konfiguracje z pamięcią podłączoną do serwera, jeśli chodzi o liczbę gigabajtów, którymi może zarządzać jeden administrator. Do niedawna ci, którzy wdrażali heterogeniczne sieci SAN, mieli ogromne problemy nawet z niskopoziomo- wym „odkrywaniem” urządzeń podłączonych do wspólnej infrastruktury. Producenci pamięci masowych robili wszystko, co w ich mocy, żeby sprzęt konkurentów nie mógł zostać wykryty ani wykorzystany przez przełączniki preferowanego dostawcy. Producenci przełączników jak ognia unikali zgodności operacyjnej z przełącznikami konkurentów albo adapterami magistrali sprzedawanymi przez firmy, które z nimi nie współpracowały.

Obecnie sprawy zmierzają ku lepszemu, ponieważ producenci adapterów HB A zgodzili się na pseudostandardowy sterownik urządzenia, a niektórzy duzi producenci macierzy wspólnie pracują nad standardem „Bluefin” — specyfikacją obiektowego interfejsu komunikacyjnego, który łączy rozproszone aplikacje administracyjne z mechanizmami zarządzającymi w urządzeniach i umożliwia odkrywanie różnych macierzy w tej samej infrastrukturze. Nie wiadomo jeszcze, czy współpraca ta przetrwa próbę czasu i oprze się własnościowym naciskom, które popychają branżę do coraz większych podziałów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>