Hierarchia funkcji w zarządzaniu skupionym na aplikacji

Jeśli na przykład indeks bazy danych i zbiór danych są zapisane na tym samym talerzu dysku, wydajność aplikacji może się zmniejszyć w wyniku współzawodnictwa o głowice odczytująco-zapisujące. Efektywna metoda zarządzania skupionego na aplikacji zapewnia zarówno środki wizualizowania tego stanu, jak i narzędzia do przenoszenia zapisanych danych między talerzami, pozwalające uporać się z takimi „gorącymi punktami” lub „wąskimi gardłami”.

Wyżej w hierarchii zarządzania skupionego na aplikacji produkt musi również przechwytywać dane dotyczące procesów lub procedur wykonywanych w celu rozwiązania najczęściej występujących problemów oraz oferować mechanizm, który będzie automatyzował reakcję na takie zdarzenia. Firma BMC, dzięki umowie z Invio, była na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Do czasu, kiedy piszę te słowa, żaden z następców BMC nie zaszedł jeszcze tak daleko.

Zwieńczeniem funkcjonalnej hierarchii zarządzania skupionego na aplikacji jest możliwość automatycznego przydzielania pamięci aplikacjom oraz zarządzania tą pamięcią za pomocą narzędzi i założeń usytuowanych niżej na stosie funkcji. Przy takim podejściu niezbędna jest baza wiedzy z typowymi wymaganiami pamięciowymi popularnego oprogramowania, którą klienci mogliby dostosowywać do swoich potrzeb i która łączyłaby się z drugą bazą, zawierającą szczegółowe informacje o platformach pamięciowych używanych przez klienta. Nowe aplikacje otrzymywałyby pamięć automatycznie, a następnie uzupełniały ją zgodnie z założeniami, kiedy zasoby zbliżałyby się do określonego progu.

Gdyby nawet firma BMC w pełni urzeczywistniła swoją wizję, należy wątpić, czy tego rodzaju strategia zwiększyłaby efektywność wykorzystania pamięci masowej. Zarządzanie skupione na aplikacji wiązało się bardziej z pragmatycznym ułatwianiem zaopatrywania aplikacji w pamięć niż optymalizowaniem przydziału pamięci i migracją danych w obrębie infrastruktury zarządzania pamięcią masową. Można uznać je za spadkobiercę rozwiązania SMS ze środowisk mainframe firmy IBM.

Efektywne wykorzystanie pamięci wymaga jednak rozważenia innego wymiaru zarządzania pamięcią masową: wzorów dostępu do danych. Zarządzanie skupione na aplikacji prawdopodobnie nie poprawiłoby wykorzystania pamięci, ponieważ nie uwzględnia sposobu użycia samych danych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>