Hierarchiczne zarządzanie pamięcią masową (HSM)

Jednakże, podobnie jak inne metody wirtualizacyjne, także rozwiązanie SVA firmy StorageTek jest własnościowe i oferuje na tyle kompletną obsługę platform, na ile pozwalają producenci macierzy. Co więcej, wykorzystanie pojemności pozostaje nieefektywne. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że nie istnieją jeszcze mechanizmy, które automatyzowałyby migrację danych między platformami w oparciu o ich charakterystykę użycia.

Hierarchiczne zarządzanie pamięcią masową (HSM), opisane szczegółowo poniżej, obecnie nie przenosi danych na podstawie częstotliwości dostępu, ale w zależności od ich ostatniej aktualizacji („daty zapisu”). Większość paakietów HSM zakłada, że jeśli plik lub zbiór danych nie został zaktualizowany albo nadpisany nową wersją w określonym przedziale czasu, powinien zostać przeniesiony do innej części hierarchii pa-mięci masowej. Podobnie jak obecna technologia wirtualizacyjna nie pozwala uzyskać optymalnego przydziału pojemności, tak obecna technologia HSM nie wystarcza do osiągnięcia efektywnego wykorzystania pojemności.

Technologia optymalizująca wykorzystanie pojemności prędzej czy później okaże się niezbędna, bo w przeciwnym razie firmy mogą zbankrutować wskutek rosnących kosztów pamięci masowej. Byłoby najlepiej, gdyby taka technologia zapewniała zautomatyzowany, „inteligentny” mechanizm przenoszenia danych z droższych na tańsze platformy „w tle”, bez interwencji operatora. Aby było to możliwe, konieczne są zmiany sposobu nazywania i charakteryzowania danych. Warunkiem wstępnym zautomatyzowanej migracji danych jest również stabilna, dobrze zarządzana i bezpieczna infrastruktura sieciowej pamięci masowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>