INTERFERENCJA ELEKTROMAGNETYCZNA I INTERFEJS

– INTERFEJS — połączenie między urządzeniami, aplikacjami lub różnymi sekcjami sieci komputerowej. Protokół sprzętowy lub programowy (zawarty w elektronice kontrolera i stacji dysków), który zarządza wymianą danych między komputerem a stacją. W małych systemach komputerowych najczęściej używa się interfejsów ATA (znanego też jako IDE) oraz SCSI. Zobacz też AT i SCSI.

– INTERFEJS ST-506/ST-412 — jeden ze standardów interfejsu między dyskiem twardym a kontrolerem dysku. W interfejsie ST-506/ST-412 „inteligencją” cechuje się kontroler, a nie dysk. Zobacz też STANDARD INTERFEJSU, ESDI i SCSI.

– INTERFERENCJA ELEKTROMAGNETYCZNA — interferencja spowodowana polami elektromagnetycznymi wytwarzanymi przez urządzenia elektryczne i (lub) elektroniczne.

– INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) — międzynarodowa organizacja, która opracowuje, publikuje i promuje standardy bran-żowe i techniczne. Termin ISO nie jest akronimem, lecz pochodną greckiego słowa isos, które oznacza „równy”.

– INTERNET — ogólnoświatowy system połączonych sieci komputerowych.

– INTERNET FIBRE CHANNEL PROTOCOL — zobacz FIBRE CHANNEL PRO-TOCOL OVER INTERNET.

– INTERNET SCSI PROTOCOL — zobacz SCSI OVER INTERNET.

– INTRANET — sieć komputerowa oparta na technologii komputerowej, która służy do współdzielenia informacji w obrębie jednej organizacji lub firmy.

– IOPS (I/Os PER SECOND) — liczba operacji wejścia-wyjścia na sekundę miara wy-dajności urządzenia pamięciowego albo kontrolera RAID podłączonego do komputera.

– ISA — zobacz INDUSTRY STANDARD ARCHITECTURE.

– ISCSI — zobacz SCSI OVER INTERNET.

– JĄDRO — rdzeń systemu operacyjnego takiego jak Windows 98, Windows NT, Mac OS lub Unix zapewnia podstawowe usługi innym częściom systemu operacyjnego, umoż-liwiając wykonywanie wielu programów jednocześnie (wielozadaniowość), odczytywanie i zapisywanie plików oraz łączność z siecią i urządzeniami peryferyjnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>