IP SAN — czy rozsądne?

W poprzednim rozdziale przyjrzeliśmy się infrastrukturze Fibrę Channel i porównaliśmy ją z ideą SAN (sieci pamięci masowej, ang. Storage Area Network), opisaną pierwotnie w 1997 roku w Białej Księdze Architektury Sieciowej Pamięci Masowej dla Przedsiębiorstw (ENSA, ang. Enterprise Network Storage Architecture) firmy Com- paq Computer Corporation. Wprowadziła ona wstępną definicję infrastruktury pamięci masowej. W rozdziale tym obalone zostały mity tworzone wokół topologii Fibrę Channel SAN przez kadrę nadgorliwych dostawców kończył się on stwierdzeniem, że chociaż protokół Fibrę Channel mógłby posłużyć do utworzenia szeregowej infrastruktury, co rozwiązałoby pewne problemy, to jednak sieci FC SAN nie przyniosły żadnej wartości biznesowej związanej z sieciami pamięci masowej typu ENSA.

Był to klasyczny przypadek agresywnej sprzedaży: dostawcy dostrzegli, że pojęcie SAN stawało się coraz bardziej popularne wśród potencjalnych klientów i wykorzystali to do „przemycenia” na rynek protokołu Fibrę Channel — najszybszego dostępnego w tym czasie połączenia dla otwartych systemów pamięci masowych — który miał być odtąd używany jako infrastruktura dla SAN (sieci pamięci masowej). Chociaż dostawcy wiedzieli, że protokół nie nadawał się do budowy prawdziwych sieci, wkrótce zaczęto go używać w prawie każdej usłudze. FCP (Fibrę Channel Protocol) i produkty na nim oparte dostarczyły środków pozwalających na uniezależnienie się od równoległych szyn SCSI, co umożliwiło dołączenie większej ilości urządzeń pamięci masowych i rozmieszczenie ich w większej odległości od serwera centralnego.

Co ważniejsze, „nowy” protokół i topologia pozwoliły grupie dostawców, którzy niegdyś specjalizowali się w sprzedaży produktów do rozszerzeń kanałów komputerów mainframe i przełączników ESCON (warto wspomnieć, że ich losy, podobnie jak losy dostawców innych podobnych rozwiązań, dość mocno skomplikowały się w czasie nerwówki spowodowanej rokiem 2000 i odchodzeniem od stosowania mainframe jako komputerów centralnych) tchnąć w ich firmy „nowe życie”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>