IP SAN i prawo Metcalfa

Teoretycznie sieci IP SAN powinny zdobyć przewagę nad opartymi na infrastrukturze Fibrę Channel, dzięki lepszemu stosunkowi kosztów do wartości osiąganych w stosunkowo krótkim czasie. Dostawcy uzasadniali tę sytuację prawem Metcalfa, które określa, po pierwsze, że wartość sieci rośnie wraz z ilością dołączonych do niej węzłów, a po drugie, że koszt sieci rośnie coraz wolniej, kiedy dodawane są kolejne węzły (patrz rysunek 4.1).

Przyjmuje się, że wykorzystanie protokołu IP do łączenia pamięci masowych da te same efekty, jakie obserwowane były w przypadku sieci lokalnych. Czy tak istotnie będzie — to się jeszcze okaże. Warto zadać sobie pytanie, który standard pamięci masowych oparty na IP będzie dominować.

Grupa robocza IP Storage Working Group w rzeczywistości opracowała trzy różne oparte na IP protokoły dla pamięci masowych. Pierwszym z nich jest iSCSI — mechanizm kapsułkowania poleceń protokołu SCSI i danych do TCP oraz przesyłania wynikowych pakietów przez sieć IP (patrz rysunek 4.2). Drugim jest protokół Fibre Channel Protocol over Internet (iFCP) — metoda kapsułkowania ruchu z protokołu Fibre Channel pod TCP i przenoszenia go między bramami Fibre Channel w dwóch lub więcej strukturach FC. Trzecie podejście, nazywane Fibre Channel over IP (FCIP), polega na tunelowaniu protokołu Fibre Channel między „wyspami SAN” przez sieć IP.

Ta różnorodność protokołów pamięci masowych opartych na IP jest tłumaczona różnymi założeniami, będącymi podstawą każdego podejścia. FCIP to produkt czasowego, wynikłego z potrzeby, przymierza między dostawcą przełączników FC SAN, firmą Brocade Communications Systems, a gigantem sieci opartych na IP — Cisco Systems. Pod koniec roku 2000 te dwie firmy, które miały zaledwie tydzień na zmianę planów odnośnie SAN, ogłosiły publicznie, że będą współpracować w celu opracowania protokołu do tunelowania FCP przez IP. To niechętnie zawarte porozumienie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>