Jak uzyskać prawdziwe korzyści z pamięci masowej?

W poprzednim rozdziale zbadaliśmy stan technologii wirtualizacyjnej i jej potencjalną rolę w ułatwianiu zarządzania pamięcią masową, a ponadto przedyskutowaliśmy kwestię wydajnego przydziału pojemności. Ustaliliśmy, że pomimo coraz intensywniejszych prac nad wirtualizacją opartą na hoście lub na wyspecjalizowanych urządzeniach w infrastrukturach Fibrę Channel brak standardów wirtualizacji ogranicza zalety biznesowe produktów. W rezultacie potencjalne wdrożenia technologii trzeba testować i weryfikować w każdym przypadku z osobna, aby upewnić się, że rzeczywiście uproszczą architekturę pamięci masowej.

Doszliśmy do wniosku, że nie da się efektywnie przydzielać pamięci z wykorzystaniem bieżących technik wirtualizacyjnych opartych na agregacji LUN. Choć narzędzia te pozwalają na bezzakłóceniowe skalowanie woluminów (w granicach wyznaczonych przez własnościowe konstrukcje kontrolerów macierzy), w strategii agregacji LUN brak wystarczającej ziarnistości — oraz funkcji wycinania i doklejania jednostek LUN — żeby administratorzy mogli naprawdę efektywnie przydzielać pojemność.

Z perspektywy efektywnego wykorzystania pojemności narzędzia wirtualizacyjne są praktycznie bezwartościowe. W tym rozdziale opiszemy powody niewydajnego wykorzystania pojemności i powiemy, jak branża próbuje uporać się z tym problemem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>