Jednostka siły – G

– G — G to jednostka siły, która jest wywierana na ciało pozostające w spoczynku, równa sile grawitacji. W tej właśnie jednostce określa się zwykle odporność dysków na urazy mechaniczne. Jeśli dysk ma odporność mechaniczną równą 40 G (przy odłączonym zasilaniu), oznacza to, że nie zostanie trwale uszkodzony przy wstrząsie o sile 40 G, co odpowiada upadkowi na twardą powierzchnię z wysokości około 2,5 cm.

– GEOMETRIA DYSKU — funkcjonalne parametry dysku, w tym liczba głowic, cy-lindrów i sektorów na ścieżkę.

– GĘSTOŚĆ — zwykle oznacza gęstość rejestrowania bitów. Zobacz GĘSTOŚĆ PO-WIERZCHNIOWA i BIT.

– GĘSTOŚĆ BITÓW — wyrażana w bitach na cal (BPI), określa, ile bitów można zapisać na jednym calu ścieżki na powierzchni dysku. Gęstość bitów podaje się zwykle dla „najgorszego przypadku”, czyli ścieżki wewnętrznej. Dane są zapisane najgęściej na ścieżkach wewnętrznych, których średnica jest najmniejsza.

– GĘSTOŚĆ PAMIĘCI — zwykle odnosi się do gęstości rejestrowania (BPI lub TPI albo do ich iloczynu — GĘSTOŚCI POWIERZCHNIOWEJ).

– GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA — gęstość bitów (bity na cal, BPI) pomnożona przez gęstość ścieżek (ścieżki na cal, TPI), czyli liczba bitów przypadająca na cal kwadratowy powierzchni dysku. Gęstość bitów mierzy się wzdłuż ścieżki (obwodowo), a gęstość ścieżek — promieniowo.

– GĘSTOŚĆ STRUMIENIA MAGNETYCZNEGO — zobacz ZMIANY STRUMIENIA NA CAL.

– GĘSTOŚĆ ŚCIEŻEK — zobacz ŚCIEŻKI NA CAL.

– GIGABAJT (GB) — 1 gigabajt = 1 073 741 824 bajty (w przybliżeniu miliard bajtów).

– GŁOWICA — urządzenie elektromagnetyczne, które może zapisywać (rejestrować), odczytywać (odtwarzać) lub kasować dane z nośnika magnetycznego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>