JEDNOSTRONNY PROTOKÓŁ

– JEDNOSTKA ALOKACJI — grupa sektorów na dysku zarezerwowana do przecho-wywania określonych informacji. Na dyskach twardych w małych systemach kom-puterowych jednostka alokacji zwykle ma postać bloku, klastra lub sektora. Zobacz też BLOK, KLASTER i SEKTOR.

– JEDNOSTRONNY PROTOKÓŁ — protokół sygnalizacji elektrycznej, który transmituje informacje poprzez zmiany napięcia. Jednostronny protokół SCSI używa standardowych par TTL sygnał-uziemienie do przekazywania informacji przez magistralę SCSI.

– KANAŁ — w odniesieniu do dysku twardego kanał jest elektryczną ścieżką wymiany danych oraz informacji sterujących między dyskiem a kontrolerem dysku. Przykładem dwóch kanałów może być podstawowy i wtórny adres portu dysku twardego.

– KASOWANIE — usuwanie danych uprzednio zarejestrowanych na magnetycznym nośniku pamięciowym.

Słowniczek pojęć część IX

– KASOWANIE TUNELOWE — metoda kasowania, w której kasuje się obie strony zarejestrowanej ścieżki danych, aby uniknąć interferencji między ścieżkami. Używana przede wszystkim w stacjach dyskietek.

– KATALOG — specjalny obszar dysku (zwykle cylinder zerowy) odczytywany przez system operacyjny komputera w celu ustalenia ADRESÓW rekordów danych składa-jących się na PLIK DYSKOWY.

– KILOBAJT (KB) — 1024 bajty.

– KLASTROWA PAMIĘĆ MASOWA — łączenie wielu serwerów pamięci masowej albo inteligentnych urządzeń pamięciowych w celu utworzenia nadmiarowego zespołu urządzeń klastrowe systemy pamięciowe zwykle wykonują wiele żądań odczytu i zapisu za pośrednictwem równoległych linii dostępu do komputera zgłaszającego żądanie.

– KLIENT — zwykle komputer biurkowy podłączony do sieci i współpracujący z bardziej rozbudowanym serwerem, który wykonuje aplikacje i przechowuje dane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>