KOMPRESJA DANYCH

– KOMÓRKA PAMIĘCI — miejsce w pamięci zidentyfikowane przez ADRES, pod którym znajduje się informacja przeznaczona do odczytania lub zapisu.

– KOMPENSACJA — w niektórych procedurach formatowania niskopoziomowego należy podać wartości kompensacji przełączania głowicy (ang. head skew) i kompensacji przełączania cylindra (ang. cylinder skew). Wartość ta reprezentuje liczbę sektorów pomijanych w celu skompensowania czasu przełączania głowicy albo przesuwania głowic między przyległymi ścieżkami, co pozwala na kontynuowanie operacji odczytu-zapisu bez utraty obrotu dysku.

– KOMPRESJA DANYCH — automatyczny mechanizm, który zmniejsza rozmiar pliku, usuwając z niego nadmiarowe informacje. Kompresją i dekompresją zajmuje się algorytm wbudowany w sprzęt albo oprogramowanie.

– KONCENTRATOR — urządzenie, które dzieli sygnał z jednego kabla sieciowego na zbiór odrębnych kabli, z których każdy jest podłączony do innego komputera używane do łączenia komputerów w małych sieciach lokalnych.

– KONCENTRATOR SAN — proste urządzenie wyposażone w porty, do których podłącza się inne urządzenia w celu wstawienia ich do pętli Fibrę Channel. Metoda ta ma tę zaletę, że awaria jednego urządzenia w pętli nie wpływa na inne porty. Łączna przepustowość koncentratora pozostaje jednak taka sama jak pojedynczej pętli Fibrę Channel.

– KONCENTRATOR ZARZĄDZANY — technika dostarczająca informacji staty-stycznych o ruchu przechodzącym przez koncentrator.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>