KONTROLA PARZYSTOŚCI

Zwykle interfejs ten nie umożliwia rzeczywistego zarządzania koncentratorem, a tylko uzyskania informacji i powiadomień o awariach. Standardowym sposobem pobierania tych informacji są bazy informacji administracyjnych (MIB) protokołu Simple NetWork Management Protocol (SNMP).

– KONSERWACJA PREWENCYJNA — prowadzenie rutynowych obserwacji i wymiana części, zanim ulegną uszkodzeniu.

– KONSOLA (zwana też „terminalem”) — urządzenie służące do sterowania komputerem często składa się z monitora i klawiatury.

– KONTROLA PARZYSTOŚCI — metoda kontroli błędów wykorzystująca dodatkowy bit, który wskazuje, czy liczba binarnych jedynek (albo zer) w bajcie jest parzysta albo nieparzysta. Jeśli liczba bitów o wartości 1 w bajcie danych jest parzysta, 9. bit (nazywany bitem parzystości) jest ustawiany na 1. W ten sposób można sprawdzić, czy bajt został przesłany poprawnie, po prostu zliczając bity o wartości 1 i porównując je z bitem parzystości.

– KONTROLER — płytka drukowana niezbędna do interpretacji poleceń dostępu do danych wydawanych przez komputer (za pośrednictwem MAGISTRALI) oraz wysyłania do dysku sygnałów wyszukiwania ścieżki, odczytu, zapisu lub innych sygnałów sterujących. Komputer może wykonywać inne zadania, dopóki kontroler nie zasygna-lizuje, że dane są gotowe do przesłania przez MAGISTRALĘ procesora).

– KONTROLER DYSKU — układ lub obwód, który steruje transmisją danych między dyskiem a buforem. Zobacz też KONTROLER STACJI DYSKÓW i KONTROLER INTERFEJSU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>