Korzyści zapewniane przez infrastrukturę pamięciową

Infrastruktura pamięciowa zapewnia korzyści wynikające zarówno z jej projektu (czy też architektury), jak i z możliwości oraz „inteligencji” urządzeń. Doświadczeni architekci wiedzą, że część korzyści płynie z projektu infrastruktury: im lepiej połączy się pamięć masową w sieć, tym więcej okazji do realizacji innych korzystnych procesów.

Na przykład utworzenie sieciowego zaplecza urządzeń pamięciowych umożliwia efektywniejsze wykorzystanie pojemności dzięki hierarchicznemu zarządzaniu pamięcią masową. Przenoszenie rzadziej używanych danych do tańszych i mniej wydajnych repozytoriów pamięciowych może przynieść istotne korzyści biznesowe.

Sieci zaplecza mogą również usprawnić współdzielenie danych przy mniejszej replikacji albo zmniejszyć koszt replikacji do celów usuwania skutków awarii. Zakładamy tu oczywiście, że macierze i inne urządzenia działające na zapleczu stanowią stabilną i zgodną całość.

Sieciowa pamięć masowa nie zapewnia jednak tych korzyści sama z siebie. Może tylko — jeśli zwrócimy wystarczającą uwagę na takie szczegóły jak zarządzalność, zgodność operacyjna i bezpieczeństwo — stanowić infrastrukturę, której inne procesy wymagają do osiągnięcia celów zdefiniowanych przez architekta.

Infrastruktura pamięci masowej przynosi też korzyści wynikające z funkcji samych urządzeń pamięciowych. Wiadomo, że komponenty pamięciowe oferują różny poziom wydajności. Niektóre są też wyposażone w dodatkowe funkcje, dzięki którym awansują z kategorii prostych urządzeń peryferyjnych do roli aktywnych partnerów w przetwarzaniu, kontrolowaniu i porządkowaniu danych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>