Magistrala

– MAGICZNY PYŁ — termin wymyślony przez inżynierów z firmy IBM na oznaczenie pokrycia talerzy dyskowych ze sprzężeniem antyferromagnetycznym. Odnosi się do warstwy rutenu (o grubości trzech atomów) umieszczonej między dwoma warstwami magnetycznymi. Warstwy magnetyczne pozwalają na rejestrowanie cieńszych bitów bity na górze i pod spodem mają przeciwną biegunowość. Technologia ta przesuwa limit superparamagnetyczny do granicy 150 – 200 GB/cal2.

– MAGISTRALA — równoległe przewody, które tworzą główną trasę komunikacyjną między procesorem komputera a jego podsystemami peryferyjnymi. W zależności od konstrukcji magistrala może przenosić dane, zasilanie i inne sygnały do urządzeń pery-feryjnych i z powrotem.

– MAGISTRALA AT —¦ magistrala „zaawansowana technologicznie” (Advanced Technology). Standardowa magistrala peryferyjna w komputerach osobistych, do której podłącza się karty graficzne, karty wejścia-wyjścia, wewnętrzne modemy oraz karty dźwiękowe. Nazywana również magistralą ISA, działa z maksymalną szybkością 8,33 MHz i ma 16-bitową ścieżkę danych.

– MAGISTRALA DWUKIERUNKOWA — magistrala, która może przenosić informacje w dowolnym kierunku, ale nie w obu jednocześnie.

– MAGISTRALA HDA — łączy elektronikę dysku z podzespołem mechanicznym.

Słowniczek pojęć część XI

– MAGNETOOPTYCZNA TECHNOLOGIA (MO) — technologia dysków optycznych, w której używa się połączenia magnesu i lasera do zmiany kierunku namagnesowania powierzchni dysku, podobnej jak w magnetycznym dysku twardym. Laser nagrzewa mały punkt na powierzchni dysku do temperatury 150 stopni Celsjusza. W tej temperaturze możliwa jest zmiana biegunowości powierzchni dysku za pomocą magnesu, powodująca zmianę współczynnika odbicia, którą można wykryć podczas odczytu. MO to dominująca technologia stosowana w dyskach optycznych wielokrotnego zapisu, spełniająca standardy branżowe ASNI, ISO i ECMA dotyczące wymiennych kaset optycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>