MASKOWANIE LUN

– MAINFRAME — duży komputer używany w centrach przetwarzania danych. Zobacz MINIKOMPUTER i MIKROKOMPUTER.

– MASKOWANIE LUN — metoda ukrywania kilku numerów LUN pod jednym portem. Maskowanie LUN konfiguruje się na poziomie macierzy RAID, używając nazw World Wide Port Name (WWPN) adapterów magistrali w serwerach. Metoda ta pozwala również na współdzielenie zasobów dyskowych przez wiele niezależnych serwerów. Dzięki maskowaniu LUN jedno duże urządzenie RAID można podzielić w taki sposób, aby obsługiwało kilka różnych hostów podłączonych do macierzy przez infrastrukturę SAN. Każdemu numerowi LUN w urządzeniu RAID można nadać takie ograniczenia, aby dostęp do niego miał tylko jeden serwer albo niektóre serwery. Maskowanie LUN może odbywać się albo w urządzeniu RAID (za portem RAID), albo w adapterze magistrali w serwerze. Przeprowadzane w urządzeniu RAID jest bezpieczniejsze, ale nie wszystkie urządzenia są wyposażone w tę funkcję. Dlatego też niektórzy producenci adapterów magistrali umożliwiają trwałe wiązanie numerów LUN na poziomie sterownika.

– MECHANIZM ŚLEDZENIA ŚCIEŻEK — system pozycjonujący z pętlą zamkniętą, który stale koryguje położenie głowic dysku, korzystając ze ścieżki odniesienia oraz pętli zwrotnej w systemie pozycjonowania głowicy. Zobacz też PĘTLA ZAMKNIĘTA.

– MECHANIZM XOR — proces lub zbiór instrukcji, obliczający zależności między bitami danych w podsystemie RAID.

– MEGABAJT (MB) — megabajt to około 1 000 000 bajtów. W jednym megabajcie pamięci można zapisać ponad milion znaków.

– MFM {Multiple Frequency Modulation) — metoda kodowania sygnałów analogowych do postaci magnetycznych impulsów lub bitów.

– MICROSOFT WINDOWS — system operacyjny firmy Microsoft, opracowany na użytek szybkich procesów i systemów połączonych siecią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>