Matrycowe nośniki danych cz. II

Laser podgrzewa określony punkt na dysku, dzięki czemu unosząca się głowica zmienia właściwości magnetyczne tego punktu i zapisuje w ten sposób logiczne wartości 1 lub 0. Soczewki skupiają wiązkę punktowo, dzięki czemu bity zapisywane są z bardzo dużą gęstością. Soczewki optyczne skupiają wiązkę na półprzewodnikowych soczewkach — stanowiących najważniejszy element systemu — które z kolei skupiają światło na powierzchni o średnicy nie przekraczającej mikrona.

Celem tego pobieżnego przeglądu jest udowodnienie tezy, że pojawienie się nowych technologii o możliwościach daleko wykraczających poza możliwości dysków ma-gnetycznych jest kwestią kilku najbliższych lat. Mimo pozornej atrakcyjności pomysłu, aby poczekać na pojawienie się pamięci masowych o wymiarach kostki cukru i prak-tycznie nieograniczonej pojemności, doświadczenie podpowiada coś innego. W wielu przedsiębiorstwach doszło już do sytuacji, w której koszty związane z niewłaściwie administrowaną pamięcią masową okazały się bardzo wysokie. Dlatego też firmy po-szukują rozwiązań przygotowanych do natychmiastowego wdrożenia — stąd takie zainteresowanie nie sprawdzonymi jeszcze technologiami, np. infrastrukturą FC SAN.

Perspektywa pojawienia się nowych technologii nie powinna skłaniać kolejnego pokolenia specjalistów IT do zapomnienia o gorzkich doświadczeniach związanych z administrowaniem pamięcią masową w przedsiębiorstwach. Większa gęstość zapisu danych i szybszy dostęp do nich może być rozwiązaniem wielu problemów związanych z pamięcią masową, jednak wszystko to nie usuwa drugiego z największych problemów, jakim jest skuteczna ochrona danych.

Duża część krytycznych danych jest obecnie poważnie zagrożona. Pomimo licznych wysiłków zmierzających do uświadomienia pracownikom działów IT potencjalnych niebezpieczeństw, zrobiono niewiele w celu rozwiązania samego tego problemu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>