Matrycowe nośniki danych

Prostym rozwiązaniem problemu superparamagnetyzmu jest podział poszczególnych bitów przez tworzenie barier pomiędzy nimi. Proces ten prowadzi do powstania tzw. matrycowych (patterned) nośników danych, co jest przedmiotem badań w wielu poważnych laboratoriach zajmujących się pamięciami masowymi4.

Naukowcy wiele sobie obiecują po technice wykorzystującej wypukłości i wklęsłości nośnika danych. Zapisując każdy bit na oddzielnej wypukłości unika się wzajemnego oddziaływania pól magnetycznych. Problem polega na utworzeniu odpowiednio małych wypukłości. Aby zapewnić wymaganą przez naukowców gęstość upakowania bitów, powinny mieć średnicę co najwyżej ośmiu nanometrów. Specjalistom z IBM udało się uzyskać takie struktury wielkości od 0,1 do 0,2 mikrona (czyli 100 – 200 nanometrów).

Aby uzyskać takie wypukłości i wklęsłości, producenci zwrócili uwagę na proces fotolitograficzny, stosowany przy produkcji układów półprzewodnikowych. Do wypalenia wzoru w nośniku danych posłużą wiązki elektronów lub laserowe. Wypukłości o średnicy jednego bitu muszą powstawać na powierzchni podstawowej. Ta technika wymaga jednak dopracowania. Ocenia się, że znane obecnie techniki fotolitograficzne pozwalają uzyskać wypukłości o średnicy ok. 80 nanometrów, czyli o wiele za dużej.

Kolejnym problemem jest opracowanie całkowicie nowej technologii odczytu słabych sygnałów generowanych przez tak małe bity. Należy całkowicie zrezygnować z metod stosowanych przy odczycie danych ze zwykłych dysków magnetycznych.

Zapis wspomagany optycznie. Jednym ze sposobów na przedłużenie żywotności napędu dyskowego jest wprowadzenie do niego technologii optycznej. Takie hybrydowe rozwiązanie pozwoli zwiększyć gęstość zapisu i przekroczyć uzyskiwaną obecnie gęstość 10 do 30 GB na cal kwadratowy powierzchni nośnika. Dobrze zorientowani w temacie uważają5, że uda się nawet uzyskać gęstość zapisu na poziomie 200 GB na cal kwadratowy, czyli więcej niż wynikałoby z ograniczeń wprowadzanych przez efekt superparamagnetyczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>