Metoda migracji danych oparta na częstotliwości dostępu

Migracja oparta na częstotliwości dostępu do danych oraz innych cechach danych zdefiniowanych w nagłówku jest kluczem do efektywnego wykorzystania pojemności. W połączeniu z mechanizmem założeń oraz bazą wiedzy, która określa rodzaje platform pamięciowych zainstalowanych w danym środowisku (aby zdefiniować ścieżki migracji), tego typu rozwiązanie oferowałaby znaczne korzyści przez proste skojarzenie danych z najodpowiedniejszą platformą według kosztu i częstotliwości dostępu. Im bardziej zautomatyzowany byłby proces migracji, tym większą ilością danych mogłaby zarządzać mniejsza liczba pracowników, co przyniosłoby organizacjom duże oszczędności.

Opisana powyżej metoda ma historyczne precedensy, pracuje nad nią też wiele laboratoriów programistycznych. Na przykład firma EMC Corporation zaprezentowała w roku 2002 produkt Centera, który dodaje „adres treści” do danych przechodzących przez kontroler macierzy pamięciowej. Chodzi o to, aby umożliwić śledzenie danych podczas migracji między platformami pamięciowymi — i zagwarantować „nieza- przeczalność” danych (to znaczy móc dowieść, że dane nie zmieniły się z upływem czasu albo podczas transmisji).

Celem firmy było stworzenie rozwiązania pamięciowego do obsługi stałej treści albo danych referencyjnych, zwłaszcza takich, które ze względu na obowiązujące przepisy muszą być utrzymywane online (i z gwarantowaną integralnością) mimo małej częstotliwości dostępu. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley ustalili w 2000 roku (w badaniu sponsorowanym przez EMC), że dane referencyjne to najszybciej rosnący segment danych w organizacjach biznesowych. Ani producent, ani badacze nie przewidzieli, że rok czy dwa później fala skandali finansowych w wielkich korporacjach doprowadzi do uchwalenia wielu nowych przepisów federalnych dotyczących bezpiecznego, długoterminowego przechowywania danych, ale system Centera z pewnością okazał się dochodowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>