Miękki podział na strefy

– MIĘKKI BŁĄD — błąd podczas odtwarzania, który można skorygować za pomocą powtórnego odczytu, zwykle spowodowany fluktuacjami zasilania albo przepięciami.

– MIĘKKI PODZIAŁ NA SEKTORY — termin odnoszący się do dysku twardego, który ustala początek każdego sektora na podstawie informacji przechowywanych w polach danych. Metoda ta jest starsza i wymaga bardziej skomplikowanego przetwarzania niż techniki twardego podziału na sektory. Zobacz też TWARDY PODZIAŁ NA SEKTORY.

– MIĘKKI PODZIAŁ NA STREFY — metoda definiowania i kontrolowania stref SAN za pomocą oprogramowania. Wykorzystuje bazę serwera nazw umieszczoną w przełączniku Fibrę Channel, który przechowuje numery portów oraz nazwy World Wide Name (WWN) służące do definiowania urządzeń podczas dzielenia na strefy. Urządzenia zdefiniowane w bazie otrzymują komunikat Registered State Change No- tification (RSCN), kiedy strefa ulegnie zmianie. Aby zmienić ścieżki komunikacji, każde urządzenie musi prawidłowo zareagować na komunikat RSCN. Urządzenie, które nie zareaguje prawidłowo na komunikat RSCN i będzie wysyłało dane do urządzenia docelowego po zmianie strefy, nie będzie mogło się z nim komunikować.

– MIĘKKI SEKTOR — konwencja programowa konfigurowania zmiennej liczby sektorów na ścieżkę w zależności od wartości FCI obszaru nośnika, który przesuwa się pod głowicą. W metodzie tej wykorzystuje się fakt, że ścieżki zewnętrzne są dłuższe niż wewnętrzne.

– MIGRACJA DANYCH — zobacz HIERARCHICAL STORAGE MANAGEMENT (HSM).

– MIGRACJA DANYCH OPARTA NA CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPU — strategia przenoszenia danych między platformami pamięciowymi, oparta na częstotliwości dostępu do danych, a nie na dacie ich ostatniej modyfikacji. Strategia ta przewyższa ZARZĄDZANIE HIERARCHICZNĄ PAMIĘCIĄ MASOWĄ (HSM) jeśli chodzi o opty-malizację pojemności.

– MIKROCAL — milionowa część cala.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>