Mit eksplozji danych

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy opublikowano książkę The Holy Grail of Data Storage Management (czyli na przełomie roku 1999 i 2000), analitycy właśnie zaczynali występować na konferencjach branżowych z dobrze dziś znanym twierdzeniem o eksplozji danych, która zagraża współczesnym organizacjom biznesowym. Argumentowali, że we wszystkich organizacjach tempo przyrostu danych jest przewidywalne i wykładnicze. Według opinii różnych analityków, objętość danych generowanych przez współczesne firmy miała rosnąć w średnim tempie od 60 do 120 procent rocznie.

Tezy te w pewnym stopniu uwiarygodniło wybiórcze odczytanie sporządzonego na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley raportu, który — co warto zaznaczyć — był sponsorowany przez czołowego producenta z branży pamięci masowej. Wyniki badań wskazywały, że całkowita objętość informacji cyfrowych utworzonych do roku 2000 podwoi się w roku 2002′. Badacze twierdzili, że do końca tysiąclecia wygenerowano mniej więcej 2 eksabajty (1018 bajtów) danych elektronicznych (zobacz tabela 2.1) i że należy oczekiwać podwojenia tej objętości do 2002 roku.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>